Maatregelen van ons managementbeleid

Wij hebben voor onze medewerkers een kwaliteits-, milieu- en energiebewuste werkomgeving gecreëerd en dit laten bevestigen door bijbehorende certificeringen.

Wij ontwikkelen nieuwe producten en technologieën volgens deels agile, deels klassieke ontwikkelingsmethoden, rekening houdend met voortdurende verbetering van milieu- en energieaspecten en duurzaamheid. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om dit in de gehele leveringsketen te waarborgen door geschikte partners te selecteren en onze eisen duidelijk te omschrijven.

Wij produceren met moderne productietechnieken, rekening houdend met een grondstofbesparende waardeketen.

Met het productiesysteem van Winkelmann hebben we een ander instrument geïmplementeerd waarmee we de Kaizen-aanpak in de onderneming in praktijk brengen.

Wij communiceren vanuit alle locaties zowel intern als met onze klanten en leveranciers als belangrijke externe partners via moderne digitale communicatiekanalen. Op die manier zorgen wij voor een snelle wereldwijde beschikbaarheid van de relevante informatie voor de gemeenschappelijke taken.

Wij implementeren uniforme normen in alle bedrijven van de Winkelmann Group door wereldwijde ondersteuning van de centrale processen van de Winkelmann Group en zorgen voor samenwerking met belanghebbenden in overeenstemming met de toepasselijke wetten en richtlijnen.

Managementpolitik

Managementbeleid

Ons managementbeleid samengevat op één blad. 

Managementhandbuch

Managementhandboek

Leer in dit handboek waar we vandaan komen, waarom we zijn waar we nu zijn en wat ons plan is.