Belang van afscheidings- en ontgassingssystemen

Gasinsluitingen in verwarmings- en koudwatersystemen hebben minimaal een storende werking, maar kunnen ook een volledige uitval van installatieonderdelen en -systemen veroorzaken. De efficiëntie van de energieoverdracht daalt en het risico voor corrosie stijgt. Corrosie bevordert de vuil- en slibvorming in verwarmings- en koelcircuits, hetgeen wederom kan leiden tot verdere belemmeringen in het totale systeem. Elke technologie die ontgassing/afscheiding mogelijk maakt, heeft een karakteristieke effectiviteit in termen van ontgassings- en afscheidingsprestaties. De Reflex Servitec vacuüm-sproeibuisontgassing wordt hier beschouwd als het krachtigste systeem. Door de combinatie met vuil- en slibafscheiders wordt een zeer efficiënte synergie bereikt voor het optimale bedrijf van watertechnische installaties.

Lucht- en vuilafscheider

  • Langdurige betrouwbare functie
  • Ontluchting en afscheiding van magnetiet, microbellen, vuil of slib
  • Speciaal ontwikkelde luchtafscheiders en microbellenafscheiders beschikbaar voor gebruik in zonne-energiesystemen

Efficiënte energieoverdracht zonder risico op corrosie

Ontluchtings- en afscheidingstechnologieën verwijderen gassen, vuil en slibdeeltjes uit watervoerende systemen, voorkomen bedrijfsstoringen en verminderen de kans op corrosie.

Met betrekking tot de vrije gassen die zich in het systeem bevinden, wordt onderscheid gemaakt tussen zichtbare grote gasbellen die kunnen worden ontlucht en kleine nauwelijks zichtbare gasbellen die deel uitmaken van de stroming in het medium. Deze komen voor als zogenaamde microbellen en moeten ten minste worden afgescheiden.

Naast corrosie kunnen ook verontreinigingen door oude of slecht gereinigde buisleidingen en kalkafzettingen leiden tot vuil- en slibvorming in het systeem. Dit leidt onvermijdelijk tot verdere aantasting van de probleemloze werking van de installaties.

Productoplossingen in lucht- en vuilafscheiding
Broschüre Abscheidetechnik

Segmentbrochure

Afscheidingstechnologie

Reflex ontluchtings- en afscheidingstechnieken voeren gasbellen, vuil- en slikdeeltjes betrouwbaar uit het systeem af en zorgen zo voor een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit.

Ontgassingssystemen

  • Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
  • Gepatenteerde ventielschakeling voor een volautomatische hydraulische compensatie
  • Krachtige centrale ontgassing van het inhouds- en bijvulwater

Betrouwbare bescherming tegen gasproblemen in kleine en grote installaties

Gassen zijn een belangrijke storingsfactor in verwarmings- en koelinstallaties. Als bestanddeel van het water belemmeren zij de doorstroming, creëren zij risico's op corrosie en verminderen zij het afgegeven vermogen in de ruimte. Om dit probleem te voorkomen wordt uitgebreide ontgassing aanbevolen.

Bij vacuüm-sproeibuisontgassing wordt steeds slechts een deelstroom van het installatiewater verwijderd, in vacuüm ontgast en nagenoeg gasvrij naar de installatie teruggevoerd. Het onderverzadigde water kan nu weer nieuwe gassen in het installatiesysteem opnemen en zorgt aldus voor een duurzame reductie van de gasconcentratie in het complete installatienet. Het resultaat is een optimale conditionering van het installatiewater, dat het hydraulisch inregelen perfectioneert voor een efficiëntere en probleemloze werking van het systeem. 

Het principe werkt flexibel op vele gebieden en kan worden toegepast in technisch veeleisende appartementengebouwen, stadsverwarmingsnetwerken en individuele speciale oplossingen in grote industriële installaties. Reflex biedt hiervoor een breed portfolio aan oplossingen en heeft met de Servitec Mini ook een technologie ontwikkeld voor de particuliere sector voor installaties tot 100 kW.

Productoplossingen in de ontgassing
Broschüre Vakuum-Sprührohrentgasung

Segmentbrochure

Vacuüm-sproeibuisontgassing

Onze ontgassingssystemen uit de productserie Servitec zorgen voor maximaal comfort. Dankzij de hogere waterkwaliteit profiteren bijvoorbeeld huiseigenaren van meer wooncomfort, installateurs van minder onderhoudswerk en installatiegebruikers van duurzame bedrijfsveiligheid en rendement.