Nog comfortabeler

Met Reflex Control Smart kan de Servitec Mini, Servitec S, Reflexomat XS en Reflexomat Silent Compact met een smartphone via bluetooth worden bestuurd. De app is daarmee een aanvullende digitale service voor de installateur voor een eenvoudige inbedrijfstelling. Eindklanten kunnen daarnaast individuele ontgassingstijdstippen, zoals weekdag en tijd, aanpassen. Storingsmeldingen kunnen in de app worden weergegeven, bijvoorbeeld als er een gebrek aan water wordt vastgesteld.

Geïntegreerde p₀-assistent voor foutloze inbedrijfstelling
Bedieningsassistent voor storingsdiagnose, inbedrijfstelling, service en onderhoud