Bijvulsystemen in voedingstechnische installaties

Een basisvoorwaarde voor een optimaal warmtetransport en warmteoverdracht met zo weinig mogelijk verlies is een warmtedragermedium dat in voldoende mate en in adequate kwaliteit beschikbaar moet zijn. Met Reflex bijvulsystemen voorkomt u watertekorten en luchtproblemen; bovendien realiseert u een systeemscheiding van drinkwaternetten. Omdat onze systemen drie functies combineren: systeemscheiding, waterbehandeling en bewaking van de bijvulling.

Bijvulsystemen

  • Bewaking van de installatiedruk en bijvulling als de druk daalt
  • Betrouwbare preventie van luchtproblemen door een voldoende groot waterreservoir
  • Veilige bijvulling vanuit drinkwaternetten volgens EN 1717 en DIN 1988

Voor langdurige stabiele werking van de meest uiteenlopende installatietypen

Watergebrek in verwarmings- en koelinstallaties belemmert de werking van het toegepaste drukbehoud. Dit kan leiden tot de vorming van luchtbellen, massieve circulatiestoringen, cavitatie aan de circulatiepompen en in het ergste geval tot een totale uitval van het systeem. Daarom worden bijvulsystemen aanbevolen die tevens fungeren als drukcontrole-inrichting.
 
Wat de bewaking en besturing van de bijvulling betreft wordt een onderscheid gemaakt tussen handmatige bijvulling en automatische bijvulsystemen. Terwijl bij de automatische bijvulling de automatische besturing altijd voor een optimaal niveau/druk van de installatie zorgt, is bij de handmatige bijvulling de ‘besturing’ van de bijvulling de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Indien het water wordt bijgevuld via een openbaar drinkwaternet, moet het leidingnet worden beschermd door het drinkwaternet te scheiden van de bedrijfswatertoepassing.

Met de productseries Fillset en Fillcontrol opent Reflex een breed scala aan oplossingen voor handmatige en automatische bijvulling.

Productoplossingen in de bijvulling

Waterbehandelingssystemen

  • Installatiebescherming en energiebesparing door de reductie van kalkafzetting
  • Reductie van kalksteenvorming en corrosie door chloriden, sulfaten, nitraten en fosfaten
  • Eenvoudige en compacte montage en zeer eenvoudig in gebruik dankzij gemakkelijke patroonvervanging.

Betrouwbare hoge kwaliteit van het verwarmingswater

Van moderne verwarmingsketels wordt een steeds groter verwarmingsoppervlak verlangd. Daarmee neemt echter ook het gevaar voor aanslag toe, met name van kalk. Dit kan het vermogen verminderen en in het ergste geval tot vernieling van de ketel leiden. Om dit te voorkomen, biedt Reflex met Fillsoft een programma voor waterbehandeling, waarmee het vul- en bijvulwater volgens de norm kan worden behandeld. Reflex adviseert om bij elk bijvulsysteem een Fillsoft te installeren, want die levert tegen relatief lage kosten een belangrijke bijdrage aan meer installatieveiligheid.

Naast de Fillsoft-variant als pure waterontharder is ook een oplossing voor waterontzilting Fillsoft Zero beschikbaar. Dit type waterbehandeling wordt vaak aanbevolen bij het gebruik van aluminium materialen binnen het bereik van warmtebronnen. De Fillsoft-behuizing dient telkens als basis, die vervolgens individueel kan worden uitgerust met de bijbehorende harspatronen voor ontharding of ontzilting.

Productoplossingen in de waterbehandeling