Novinky

03. dubna 2022

Integrace webové stránky SINUS

Společnost Sinusverteriler GmbH patří do skupiny Winkelmann od roku 2014 a je z hlediska rozvoje trhu úzce propojená se společností Reflex Winkelmann GmbH.

Společnost Sinusverteiler tím získala mnoho výhod a naši zákazníci mohou profitovat z rychlejších způsobů plánování projektů a synergiím vzájemně se doplňujících produktů obou značek. V roce 2019 jsme obnovili naši značku a vznikla současná značka SINUS. Spojení mezi dvěma silnými značkami Reflex a SINUS je nyní ještě intenzivnější, protože domovská stránka www.sinusverteiler.eu/ bude obsahově začleněna do webové stránky www.reflex-winkelmann.com, a proto se postupně ruší jako samostatná domovská stránka. Rozsah informací, brožur, technických podkladů a odkaz na konfigurátor výrobků PROSINUS®X zůstává ve stejném rozsahu jako dosud.

Další novinky Reflex