Ještě komfortnější

S Reflex Control Smart je přístup k Servitec S, Servitec Mini, Reflexomat XS a Reflexomat Silent Compact možný přes Bluetooth pomocí smartphonu. Aplikace je tím další digitální službou pro specializovaného řemeslníka pro snadné uvedení do provozu. Koncoví zákazníci si rovněž mohou přizpůsobit individuální doby odplyňování, jako jsou dny v týdnu a čas. Aplikace poskytuje navíc bezpečnost: zobrazuje chybová hlášení ‒ například pokud se zjistí nedostatek vody. 

Integrovaný asistent p₀ pro bezchybné uvedení do provozu
Provozní asistent pro diagnostiku chyb, uvedení do provozu, servis a údržbu