Obrázek produktu

Číslo pol.: 8800100

Reflex Reflexomat XS

kompresorový expanzní automat, šedá, 6 bar

Technické údaje

Typ

XS

Barva

šedá

Jmenovitý objem

80 l

Max. využitelný objem

72 l

Max. přípustná teplota soustavy

120 °C

Max. dovol. provozní teplota

70 °C

max. dovol. provozní tlak

6 bar

Max. hladina akustického tlaku

57 dB(A)

Stupeň ochrany

IP 54

Připojení

G 1"

Elektrická přípojka

230V/50Hz

Elektrický příkon

0,25 kW

Průměr

480 mm

Max. výška

1016 mm

Výška přípojky vody

153 mm

Sklopný rozměr cca

1035 mm

Hmotnost

28,00 kg

Detaily produktu

Reflexomat
Pneumatický systém a řídicí modul pro kompresorový automat Reflexomat k udržování tlaku a řízení doplňování v uzavřených okruzích topné a chladicí vody. Konstruovaná podle normy DIN EN 12828 a požadavků VDI 4708, s označením CE. Vhodné pro použití v oblastech citlivých na hluk.
Funkční jednotka sestává ze stojící tlakové expanzní nádoby s membránou, konstruované dle DIN EN 13831 a také směrnice EU 2014/68/EU (EU-DGRL) s označením CE a nasazené řídicí jednotky z pneumatického systému stlačeného vzduchu a vertikálně umístěné řídicí a ovládací jednotky Control Basic s ovládáním pomocí aplikace. V pneumatické části je udržování tlaku realizována pomocí kompresoru stlačeného vzduchu spolu s pneumatickým magnetickým ventilem jako přepouštěcím zařízením.
Tlaková expanzní nádoba s membránou:
 • Stojící provedení s patkami vč. převodníku k měření objemu nádoby
 • systémová přípojka s integrovaným kompenzátorem
 • zalisovaná membrána
 • vnitřní prostor vzduchový
 • zvenčí kompletní plastová vrstva
Pojistný ventil slouží k tlakovému zajištění tlakových nádob. Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor.
V pneumatické části je regulace tlaku realizována pomocí jednoho kompresoru stlačeného vzduchu spolu s pneumatickým magnetickým ventilem jako přepouštěcím zařízením. Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor. Pneumatická část obsahuje:
 • Kompresor stlačeného vzduchu
 • Zkontrolovaný vzduchový magnetický ventil
 • Zkontrolovaný pojistný ventil k zajištění odpovídajícího tlaku tlakové expanzní nádoby s membránou
 • Elektronický tlakový senzor
 • Odpovídající propojovací potrubí
Řízení Control Smart je integrované do robustního plastového krytu, v němž je umístěna i výkonová a komunikační elektronika a ovládací panel s fóliovou klávesnicí odolnou proti nečistotám. Bluetooth je standardně integrován jako komunikační rozhraní. Řízení se skládá z plně automatického mikroprocesorového řízení s časovou funkcí, oddělené paměti poruch a parametrů, LED displeje se zobrazováním provozních režimů a hlášení souhrnné poruchy, vizualizací řídicích stavů pro tlak soustavy a všech relevantních provozních hlášení a hlášeními poruch s aplikací Control Smart App pomocí bluetooth komunikace. Komunikační elektronika sestávající z následujících částí:
 • Rozhraní RS485 (galvanicky odděleno) pro přípojku volitelných komunikačních komponent
 • beznapěťový výstup pro předání souhrnných hlášení
 • digitální vstup ke zpracování signálu kontaktního vodoměru
 • výstup 230V pro přípojku doplňovacích/odplyňovacích stanic závislých na hladině
 • vstup k funkčnímu požadavku doplňování přes externí signál
Control Smart pracuje prostřednictvím Plug & funkce Play k vlastnímu rozpoznání tlaku zařízení, umožňuje bezdrátové komfortní ovládání pomocí aplikace pro chytré telefony a tablety pro operační systémy iOS a Android ke snadnému uvedení do provozu a vizualizaci provozu zařízení. K dispozici jsou následující funkce:
 • Intuitivní menu s vysvětlivkami a vedení uživatele
 • automatické nastavení času a data
 • Nastavení a úprava minimálního provozního tlaku p0
 • Zobrazení statusu, výstrahy a chyby k tlaku zařízení a provozních stavů vč. diagnostických pokynů a doporučení
 • Rychlé a snadné uvedení do provozu (asistent uvedení do provozu)
 • Individuální parametrizace
 • Asistent údržby a odstraňování chyb
 • automatická aktualizace softwaru pro řízení zařízení
Bezpečnostní a funkční parametry jsou chráněny před neautorizovaným přístupem. Řídicí jednotka zcela smontována a připravena k připojení dle předpisů VDE, připojovací kabel a síťová přípojka, přípojky na soustavu pomocí integrovaných uzávěr.
Funkce udržování tlaku v mezích +/- 0,1 bar vč. sledování kompresoru. Kontrolované doplňování, automatické přerušování a poruchová hlášení v případě překročení doby doplňování a/nebo počtu cyklů. Možnost vyhodnocení kontaktního vodoměru vč. volitelně možného sledování kapacity měničů iontů v doplňovacím potrubí. Dokumentace a kontrola celkového systému v souvislosti s výše uvedenými parametry.

Stahování

Příslušenství

Kontakt na tým Reflex a další informace

Reflex Solutions Pro

 • Bezplatné používání
 • Jednoduchý a samovysvětlující
 • Podrobné dokumentace
Reflex Solutions Pro

Pomocí programu Reflex Solutions Pro můžete rychle a snadno plánovat všechny produkty firem Reflex a Sinus pro Váš projekt. Po zadání několika parametrů zařízení získáte Vaše individuální řešení produktu s kompletní dokumentací.