Prokazatelně účinné

Naše produktová řešení prokazatelně výrazně snižují spotřebu energie, aniž by docházelo ke ztrátám v oblasti komfortu a funkčnosti. Máme kompletní sortiment energeticky účinných řešení - od zásobníků třídy A přes udržování tlaku Variomat až po odlučovač Exdirt Twist. Připomeňme si i naše patentované vakuové odplyňování rozprašovacích trubek Servitec, které v roce 2024 oslaví 25. Výročí své existence na trhu. Je to jeden z důkazů, že zvyšování efektivity je již dlouhodobě zakotvené v naší oblasti vývoje produktů. 

Další důležitou součástí pro efektivní provoz zařízení je optimální kvalita vody. Až již jde o změkčování nebo odsolování, díky našemu portfoliu optimalizace teplonosného média lze dosáhnout značného zvýšení přenosu tepla. 

Účinné vyvíjení tlaku

Čím vyšší je stupeň účinnosti zařízení, tím je zařízení efektivnější. A beztak udržitelnější. Naší technologií Servitec a stanicemi na udržování tlaku Variomat zajišťujeme maximální účinnost - od rodinného domu až po průmyslové zařízení. A podporujeme naše zákazníky v dosahování jejich klimatických cílů a ve stanovení maximálních standardů udržitelnosti v jejich odvětvích.

Topení s budoucností

Čím topný systém lépe využívá zbývající teplo, tím je účinnější. To platí především při využívání různých nosičů energie. Ať jde o tepelné čerpadlo, obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn: SINUS MultiFlow je multivalentním řešením. Udržitelný multitalent kombinuje fosilní, jakož i trvale udržitelné nosiče energie a zajišťuje bezpečnou hydrauliku při maximální účinnosti.

Méně vodního kamene, vyšší efektivnost!

Co mají bytová, průmyslová a komerční zařízení společné? Všechna pracují efektivně jen tehdy, pokud je voda optimálně upravena. A to rovněž znamená: pokud možno co nejméně vodního kamene. Právě zde se uplatňuje technologie pro úpravu vody od společnosti Reflex. Výsledek: Žádné usazování vodního kamene, efektivní provoz zařízení. 

Náklady na topení? Šetřit!

Šetření jednoduchým způsobem. Tato možnost se stále ještě využívá v malé míře především v soukromých domácnostech, které stále zaujímají přední místo  v konečné spotřebě energie na vytápění a přípravu teplé vody – v roce 2021 připadalo jen na soukromé domácnosti 69 % spotřeby. Řešení pro jakoukoli velikost zařízení: Servitec a zásobník třídy A od společnosti Reflex. Poté je výpočet zcela jednoduchý: Odplyňování plus efektivní zásobování teplou vodou se rovná nižším nákladům na vytápění. 

Výpočet potenciálu nárůstu energetické účinnosti

Inovativní udržování tlaku, odplyňování, odlučování nečistot: to jsou součásti efektivního zařízení. Kolik prokazatelně ušetříte? To vám zjistí kalkulačka energetické účinnosti Reflex v několika málo krocích.

Vybrané reference projektů se zaměřením na energetickou účinnost

Reflex-Referenz Gateshead

Gateshead District Energy Centre

místní tepelná síťtopení
Reflex-Referenz FEGA & Schmitt

FEGA & SCHMITT Elektrogroßhandel GmbH

továrnatopeníchlazení
Reflex-Referenz GFM GmbH

GFM GmbH

továrnapitná a užitková voda