Pravidelná údržba pro optimální výkon systému

Pravidelná údržba zabudovaných systémů a komponentů je nezbytná pro bezpečnost a funkčnost topných a chladicích systémů. Kromě toho lze včas odhalit a opravit možná opotřebování a poškození. Doporučujeme každoroční údržbu našich zařízení pro udržování tlaku, doplňování a odplyňování, obdobně i co se týká membránových tlakových expanzních nádob. Oddělení poprodejní servis a služby společnosti Reflex nabízí potřebné odborné poradenství a disponuje všemi aktuálními certifikacemi k provádění požadovaných prací a dokumentace v souladu se zákonem.

Přehled o našich službách

Jak si objednat údržbový servis

Naši zaměstnanci vám rádi zodpoví všechny otázky nebo poskytne individuální poradenství! Za tím účelem je nutné si připravit označení výrobku a rok jeho výroby. Podívejte se i na často kladené otázky na téma uvedení do provozu.

Tovární servis Reflex