Úspěšní s udržitelností

Cílem naší společnosti je podporovat naše zákazníky při dosahování jejich cílů v oblasti dekarbonizace a udržitelnosti. My sami jsme přitom dobrým příkladem: Jako společnost, která se důsledně orientuje na budoucnost, jsme se zavázali k udržitelné energetické politice.

Osobní angažovanost a prozíravost našeho majitele Heinricha Winkelmanna, který v roce 2010 převzal vedení ve čtvrté generaci vlastníků a prohlásil udržitelnou činnost za nejvyšší prioritu, vytváří rámec pro nové směřování. Aktivity jako výroba a zemědělství s autarkní elektrickou energií, solární panely provozované ve vlastní režii a v budoucnu i vstup do sektoru větrné energie, to jsou majákové projekty, které nás vždy opět inspirují k dalším úvahám.

Naše materiály? Čím dále, tím udržitelnější!

Zodpovědné zacházení s omezenými zdroji znamená myslet dopředu. Jedním z příkladů je armatura Fillset Compact Twist, která představuje milník, co se týká používání materiálů bez obsahu olova. Armatura pro přímé propojení doplňovacích zařízení pro topné a chladicí vodní systémy se sítěmi pitné vody má obsah olova nižší než 0,1 %, čímž již dnes výrazně přesahuje požadavky evropské směrnice o pitné vodě EU 2020/2184. Jen jeden příklad pro ekologicky udržitelné speciální slitiny. 

Zaručeně udržitelné

Sázíme na naši kvalitu a na mnohé z našich výrobků automaticky poskytujeme 5letou záruku. V případě dalších výrobků, jako je například odplyňování Servitec nebo automaty pro udržování tlaku Reflexomat a Variomat, lze záruku prodloužit na 5 let v kombinaci se smlouvou o údržbě se společností Reflex. Trvalý užitek pro vás: Zařízení, které vždy pracuje s maximální účinností v optimálním nastavení. Opotřebování a poškození nemají téměř žádnou šanci a vaše zařízení zůstane plně funkční mnoho let – včetně snížených provozních nákladů.

Záruka společnosti Reflex

Stanovení udržitelných standardů

Jako rodinná firma čtvrté generace se zavazujeme k zodpovědnému hospodaření – důsledně a ve všech oblastech. A v rámci této zodpovědnosti již dnes myslíme na budoucnost: Jsme zapojeni do mnoha iniciativ pro udržitelné hospodaření a byli jsme oceněni různými značkami a certifikáty.

Kvalita Reflexu

Vybrané projektové reference s mimořádnou udržitelností

Reflex-Referenz Winkelmann Powertrain Components

Winkelmann Powertrain Components

továrnatopení
Reflex-Referenz Hof Grabenmeier

Energieautarker Hof Grabenmeier

farmasolární termikatopenípitná a užitková voda
Reflex-Referenz Villa

Villa Zuiderhoeve

rodinný důmtopení