Partnerství

Pro aktivní formování naší budoucnosti je nutné společné nasazení v rámci naší branže, řešení témat přesahujících tuto branži a rovněž výrazné zvyšování šancí a možností s pozitivním vlivem na hospodářské a společensko-politické dění. Tyto šance využíváme na všech úrovních, ať u hospodářských nebo veřejně prospěšných.

ARGE Neue Medien

ARGE Neue Medien je sdružení více než 120 výrobců značkových výrobků v odvětví SHK (něm. zkratka pro sanitu, vytápění a klimatizaci), které vytvořilo standard pro produktové údaje a datové formáty pro 3tupňový distribuční kanál a v současnosti je neodmyslitelnou součástí odvětví SHK. ‚Arge‘ stanovuje standardy v oblasti digitálního přenosu údajů a optimalizace procesů elektronického objednávání.

building-masterdata.com

Na této platformě mohou profesionálové v sektoru SHK (něm. zkratka pro sanitu, vytápění a klimatizaci) najít všechny produktové údaje a dokumenty, které potřebují pro svoji práci a které jsou k dispozici jako bezplatná služba předních výrobců v této oblasti. Více informací najdete v přiloženém letáku nebo se můžete zaregistrovat přímo na stránce building-masterdata.com.

Nejdůležitější složkou je standard přenosu údajů zavedený před 10 lety, který byl původně distribuovaný prostřednictvím průmyslového portálu SHK (něm. zkratka pro sanitu, vytápění a klimatizaci) a dnes jako building-masterdata.com poskytuje údaje pro obchodní a řemeslný sektor na vysoké úrovni.

Naše partnerství