Význam systémů odlučování a odplyňování

Přítomnost plynů v systémech teplé a studené vody narušuje funkci částí zařízení a systémů až do úplného selhání. Plyny snižují účinnost přenosu energie a vytvářejí riziko koroze. Koroze podporuje tvorbu nečistot a kalu v topných a chladicích okruzích, následkem toho může dojít k dalšímu poškození celého systému. Každá technologie, která umožňuje odplyňování/odlučování, má charakteristickou účinnost z hlediska výkonu odplyňování a odlučování. Nejvýkonnějším systémem je odplyňování pomocí vakuových rozprašovacích trubic. Díky kombinaci odlučovačů nečistot a kalů vzniká velmi účinná synergie pro optimální provoz zařízení pro rozvod vody.

Odlučovač vzduchu a nečistot

  • Trvale spolehlivá funkce
  • Odvzdušňování a odlučování magnetitu, mikrobublin, nečistot nebo kalu
  • Speciálně vyvinuté odvzdušňovače a odlučovače mikrobublin dostupné pro použití v solárních zařízeních

Efektivní přenos energie bez rizika koroze

Technologie odvzdušňování a odlučování odstraňuje plyny, částice nečistot a kalu z vodovodních systémů, zabraňuje provozním poruchám a snižuje vznik korozí.

Pokud jde o volné plyny, které se vyskytují v systému, rozlišujeme mezi viditelnými velkými bublinami plynu, které lze odvzdušnit, a malými, sotva viditelnými bublinami plynu, které jsou součástí proudění v médiu. Vyskytují se jako takzvané mikrobubliny a musí být alespoň odloučené.

Kromě koroze může znečištění ze starého nebo špatně vyčištěného potrubí a usazeniny vodního kamene vést i k tvorbě nečistot a kalu v systému. To nezbytně vede k dalšímu narušení bezporuchového provozu systému.

Produktová řešení v odlučování vzduchu a nečistot
Broschüre Abscheidetechnik

Produktová brožura

Technologie odlučování

Technologie odvzdušňování a odlučování Reflex spolehlivě odstraňuje plynové bubliny, částice nečistot a kalu ze systému, tím se podstatně zlepšuje kvalita vody.

Stáhnout
5,6 MBpdf

Odplyňovací systémy

  • Jednoduchá instalace a uvedení do provozu
  • Výkonné centrální odplyňování obsažené a doplňovací vody
  • Patentované přepínání ventilů pro plně automatickou hydraulickou rovnováhu a kompenzaci

Spolehlivá ochrana před problémy s plynem v malých a velkých zařízeních

Plyny jsou významným rušivým faktorem v topných a chladicích zařízeních. Jako součást vody brání průtoku, způsobují riziko koroze a snižují výkon celého zařízení. Aby se zabránilo tomuto problému, doporučuje se komplexní odplyňování.

Při odplyňování pomocí vakuových rozprašovacích trubic se vždy vyjme pouze částečný průtok vody ze zařízení, ve vakuu se provede odplyňování a téměř bez plynu se vrátí do zařízení. Nedostatečně nasycená voda může nyní absorbovat nové plyny v systému zařízení, a tím způsobit trvalé snížení koncentrace plynu v celé síti zařízení. Výsledkem je optimální úprava vody v zařízení, zdokonalená hydraulická rovnováha a kompenzace a systém funguje efektivněji a bez poruch.

Princip funguje flexibilně v mnohých oblastech a lze jej použít v technicky náročných vícerodinných domech, sítích dálkového vytápění a individuálních speciálních řešeních ve velkých průmyslových zařízeních. Společnost Reflex za tím účelem nabízí široké portfolio řešení a výrobkem Servitec Mini vyvinul i technologii pro soukromý sektor pro zařízení do 100 kW.

Produktová řešení v oblasti odplyňování
Broschüre Vakuum-Sprührohrentgasung

Produktová brožura

Odplyňování pomocí vakuových rozprašovacích trubic

Naše systémy odplyňování z produktové řady Servitec zajišťují maximální komfort. Díky zlepšené kvalitě vody mohou například majitelé domů těžit z většího pohodlí bydlení, instalatéři ze snížených nákladů na údržbu a provozovatelé zařízení z trvalé provozní bezpečnosti a efektivnosti.