Systémy doplňování v zařízeních technologie zásobování

Základním předpokladem pro co nejlepší přenos tepla a s co nejmenšími ztrátami tepla je teplonosné médium, které musí být k dispozici v dostatečném množství a přiměřené kvalitě. Se systémy doplňování Reflex předejte nedostatku vody, zabráníte problémům se vzduchem a dosáhnete oddělení systému od sítě pitné vody. Protože naše systémy kombinují tři funkce: Oddělení systému, úprava vody a monitorování doplňování.

Systémy doplňování

  • Monitorování tlaku v systému a doplňování, pokud hladina tlaku klesne
  • Spolehlivé předcházení problémům se vzduchem prostřednictvím dostatečné vodní předlohy
  • Bezpečné doplňování ze sítí pitné vody podle DIN EN 1717 a DIN 1988

Pro dlouhodobý stabilní provoz široké škály zařízení

Nedostatek vody v topných nebo chladicích zařízeních omezuje funkci používaného udržování tlaku. Následkem toho mohou být vzduchové bubliny, masivní problémy s cirkulací, kavitací v cirkulačních čerpadlech a v nejhorším případě totální selhání systému. Proto se doporučují systémy doplňování, které zároveň fungují i jako zařízení kontroly tlaku.
 
Co se týká sledování a ovládání doplňování, rozlišuje se mezi ručním doplňováním a automatickými systémy doplňování. Zatímco při automatickém doplňování zajišťuje automatické ovládání vždy optimální hladinu/tlak zařízení, při ručním doplňování je „řízení“ doplňování v kompetenci provozovatele.

Pokud se doplňování provádí prostřednictvím veřejné sítě pitné vody, zásobovací síť musí být chráněna tím, že se oddělí systém sítě pitné vody a užitkové vody.

Se sériemi výrobků Fillset und Fillcontrol společnosti Reflex se otvírá široká škála řešení pro manuální a automatické doplňování vody.

Produktová řešení v oblasti doplňování

Systémy úpravy vody

  • Ochrana zařízení a úspora energie snížením tvorby vodního kamene
  • Snížení tvorby vodního kamene a koroze způsobené chloridy, sírany, dusičnany, fosfáty
  • Jednoduchá a kompaktní montáž, jakož i nekomplikovaná manipulace díky snadné výměně vložky

Spolehlivě vysoká kvalita topné vody

Od moderních topných kotlů se vyžaduje stále se zvyšující zatížení výhřevné plochy. Tím se zvyšuje i riziko usazenin, zejména vodního kamene.. To může snížit výkon a v nejhorším případě vést ke zničení kotle. Aby se tomu zabránilo, nabízí společnost Relfex výrobkem Fillsoft program pro úpravu vody, pomocí něhož lze upravovat plnicí a doplňovací vodu v souladu s normami. Společnost Reflex doporučuje použít Fillsoft pro každý systém doplňování vody, protože významně přispívá k větší bezpečnosti zařízení.

Kromě varianty Fillsoft, která slouží jen ke změkčování vody, je k dispozici i řešení Fillsoft Zero pro odstraňování soli ve vodě. Tento typ úpravy vody se často doporučuje v případě použití hliníkových materiálů v oblasti generátorů tepla. Základem je kryt Fillsoft, který lze poté individuálně vybavit příslušnými pryskyřičnými vložkami pro změkčování nebo odstraňování soli.

Produktová řešení úpravy vody
Broschüre Nachspeisesysteme & Wasseraufbereitungstechnik

Segmentová brožura

Doplňovací systémy a technologie úpravy vody

Nezáleží na tom, zda jde o malá nebo velká zařízení, teplonosné médium by mělo být v zařízení vždy k dispozici v dostatečném množství a kvalitě. Kromě toho je nutné zohlednit i místní požadavky, jako je např. místní kvalita vody. S technologiemi pro úpravu a doplňování vody Reflex si můžete být vždy jisti.