Automatická záruka 5 let

Od 1. ledna 2020 poskytujeme našim zákazníkům záruku 5 let na velké množství výrobků a komponentů Reflex – od membránových tlakových expanzních nádob, přes odlučovače až po výměníky tepla a zásobníky teplé vody.

warranty icon - CZ

Prodloužená záruka na 5 let pro Servitec, Reflexomat a Variomat

Zajistěte si novou prodlouženou záruku registrací svých zařízení. Abychom si mohli být jisti, že vaše zařízení funguje správně a že se dodržují předepsané intervaly údržby, je prodloužená záruka vázána na smlouvu o údržbě Reflex.

Servitec, Reflexomat, Variomat

Záruční podmínky podrobně

Nároky z této záruky existují pouze tehdy, pokud:

  1. výrobek nevykazuje žádné poškození nebo známky opotřebování způsobené používáním, které se odchyluje od běžného účelu použití a zadání společnosti Reflex,

  2. výrobek nevykazuje žádné poškození nebo známky opotřebování způsobené porušením následujících povinností ze strany zákazníka nebo koncového zákazníka:

    výrobek nevykazuje žádné vlastnosti, které by poukazovaly na opravy nebo jiné zásahy dílnami neautorizovanými společností Reflex,
    • do výrobku bylo zabudováno jen příslušenství schválené společností Reflex,
    • sériové číslo nebylo odstraněno nebo změněno k nepoznání a
    • zákazník při uplatnění záruky prokáže předložením příslušných deníků údržby, že výrobek byl pravidelně servisován autorizovaným zákaznickým servisem v dodržených intervalech podle uživatelské příručky.

Následky neodborné instalace:

Za „neodbornou instalaci“ označujeme všechny formy instalace, které nebyly provedeny oprávněnou specializovanou montážní firmou a které neodpovídají současnému stavu techniky v souladu s národními normami (VDI, ÖNORM, EN, DIN...) platnými pro domácí vodovodní a elektrické instalace v jejich aktuálně platném znění. Kromě toho se musí nezbytně dodržovat pokyny uvedené v  technických listech konkrétních výrobků, návodech na instalaci a obsluhu, jakož i definované záruční podmínky. Instalace, které se odchylují od těchto předpisů, se považují za nesprávné a vedou k okamžitému vyloučení odpovědnosti a ztrátě záručních nároků.

Příjezdy, odjezdy a práce servisem Reflex budou zpoplatněny příslušnými sazbami.