Opatření naší politiky managementu

Aby bylo možné to zrealizovat, vytvořili jsme pro naše zaměstnance kvalitní, ekologické a energeticky šetrné pracovní prostředí, které jsme si nechali potvrdit příslušnými certifikacemi.

Nové produkty a technologie vyvíjíme s využitím částečně agilních a částečně klasických vývojových metod, přičemž zohledňujeme neustálé zlepšování environmentálních a energetických aspektů, jakož i udržitelnost. Považujeme za svoji zodpovědnost zajistit to v rámci celého dodavatelského řetězce výběrem vhodných partnerů a jasným popisem našich požadavků.

Při výrobě využíváme moderní výrobní techniky při zohlednění hodnotového řetězce šetřícího zdroje.

Na základě výrobního systému Winkelmann jsme zavedli další nástroj, pomocí něhož uplatňujeme ve společnosti přístupu Kaizen.

V rámci digitalizace využíváme moderní komunikační kanály pro komunikaci jak interně, tak i s našimi zákazníky a dodavateli jako důležitými externími partnery ve všech lokalitách. Tím zajišťujeme rychlou celosvětovou dostupnost důležitých informací za účelem plnění společných úkolů.

Prostřednictvím globální podpory centrálních procesů skupiny Winkelmann zavádíme jednotné standardy ve všech společnostech skupiny Winkelmann a zajišťujeme spolupráci se zainteresovanými stranami, přičemž zohledňujeme platné zákony a směrnice.

Managementpolitik

Politika managementu

Naše politika managementu shrnutá na jedné stránce. 

Managementhandbuch

Příručka managementu

V této příručce se dozvíte, odkud pocházíme, proč jsme tam, kde se dnes nacházíme, a co máme v plánu.