Thinking solutions

Společnost Reflex je předním poskytovatelem kompetentních řešení v oblasti systémů technického vybavení budov pro vytápění a zásobování vodou. V rámci osvědčeného a na budoucnost orientovaného hlavního principu „Thinking Solutions“ se zaměřujeme na komplexní řešení, která kladou důraz na spolupráci produktových oblastí Reflex a SINUS.

Pokládáme se za hnací sílu, co se týká vývoje prvotřídních výrobků, inteligentních konceptů a velmi efektivních řešení pro zařízení každé velikosti a komplexnosti. Partnerská spolupráce, důsledná orientace na zákazníka a rozsáhlý servis doplňují spektrum našich služeb.

Komplexní řešení

Malý rodinný dům v sousedství, vícerodinný komplex budov nebo hotel na kraji města a velký průmyslový závod před branami metropole: Všechny tyto stavební objekty využívají výhody našich vysoce kvalitních systémů technického vybavení pro vytápění a zásobování teplou vodou. Protože naše řešení nabízejí dosažení různých cílů. Optimální účinnost zajišťují například vysoce výkonné zásobníky na jedné straně, tak i vysoce účinné odplyňovací systémy na straně druhé, které se osvědčily již před více než 20 lety a které se dalším inovativním vývojem neustále přizpůsobují potřebám trhu.

Řešení pro provozy jakékoli velikosti a složitosti

Produktová řešení

Historie společnosti je historií neustálého vývoje. Z kuchyňských přístrojů se přešlo na tváření oceli a z jednotlivých výrobků na komplexní systémy, které mezi sebou inteligentně komunikují. Portfolio společnosti Reflex dnes sahá od udržování tlaku, odplyňování a odlučování, přes doplňování a úpravu vody až po zásobníky teplé vody, výměníky tepla a hydraulické rozvodné a zásobovací komponenty. Kromě toho nabízíme standardizovaný nebo přímo na míru šitý poprodejní servis a služby, jakož i individuální školení a programy dalšího vzdělávání pro naše zákazníky.

Produktová řešení Reflex & SINUS

Prefabrikace

Jako dlouholetý partner pro velké projekty se velmi dobře  vyznáme v procesech přímo na místě. To je jeden z důvodů, proč se důsledně spoléháme na prefabrikaci, abychom tím časově zefektivněli a zajistili procesy přímo na místě. Výhoda pro provozovatele: Dostane kompletně prefabrikované a předem otestované řešení k udržování tlaku, odplyňování, doplňování a úpravy vody včetně kompletních potrubí a ovládání. Uvedení do provozu a následné údržbářské činnosti může v případě požadavku provádět náš vlastní profesionální zákaznický servis. Komplexní bezstarostný balíček pro naše zákazníky.

Prefabrikovaná kompletní řešení od společností Reflex a SINUS

Projektová řešení – Poradenství, plánování a podpora projektů

Tým oddělení „Projektová řešení“ je vaším dokonalým partnerem ohledně všech otázek technologie vodních systémů budov.

Komplexní myšlení, pohled na souvislosti a vztahy, jakož i kompetence v oblasti řešení do posledního detailu - to jsou nároky, které klademe i sami na sebe a díky nimž jsme silným a zodpovědným partnerem v případě mimořádně citlivých projektů, komplexních velkých zařízení a speciálních řešení.

Projektové reference

Ať již jde o elektrárny a teplárny, nemocnice, hotely a obytné komplexy, závody nebo výpočtová střediska – všude tam, kde se používají řešení technologie vodních systémů budov, vám poskytuje své know-how náš tým projektových řešení, který je vaším partnerem v této oblasti. V případě velkých komplexních projektů se můžete spolehnout na náš dobře sehraný tým odborníků a jeho specifické odborné znalosti zaměřené na dané odvětví.