Technika zásobníků vody jako součást udržitelných zařízení

Využití řešení zásobníků v topných a chladicích systémech je dobrý způsob, jak ušetřit primární energii a zvýšit provozní bezpečnost. Zajišťují nejen hydraulické vyrovnání a zabraňují taktování generátoru tepla, ale je možné je i kombinovat se solárními systémy a tepelnými čerpadly.

Díky přizpůsobené konstrukci a koncepci tepelné izolace splňují naše zásobníky nejvyšší nároky, co se týká nízkých tepelných ztrát a vysokých potenciálních účinků. Zvýšíte si tak vlastní komfort bydlení a zároveň snížíte spotřebu energie, čímž prospějte k ochraně životního prostředí. 

Zásobníky pitné vody

  • "Vysoce kvalitní zpracování pro maximální kvalitu pitné vody a dlouhou životnost"
  • "Standardně s hořčíkovou anodou pro dodatečnou katodickou protikorozní ochranu"
  • Třídy energetické účinnosti A až C díky izolačnímu systému rECOflex®

Široká škála typů pro efektivní ohřev a skladování pitné vody

Různé požadavky na teplou vodu a různá konfigurovaná topná zařízení s několika zdroji energie, v mnohých případech i regeneračními zdroji energie, si vyžadují speciální zásobníky teplé vody pro každou aplikaci: Standardní zásobníky, zásobníky k využití solární energie, zásobníky k použití v systémech tepelných čerpadel nebo v systému plnění zásobníků. Hygiena pitné vody přitom hraje důležitou úlohu, a proto je nutné přísně dodržovat předpisy.

Díky Storatherm Aqua nabízí společnost Reflex široký výběr vysoce kvalitních zásobníkových ohřívačů vody pro monovalentní i bivalentní vytápění a rovněž pro flexibilní využití externích výměníků tepla. Všechny díly, které se dostávají do styku s pitnou vodou, jsou smaltované a navíc chráněné hořčíkovou anodou, systém se dodává s kompletní tepelnou izolací.

Naše produktová řešení v oblasti zásobníků pitné vody

Akumulační zásobníky topné vody

  • Efektivní a nízkoztrátové ukládání přebytečného tepla
  • Delší životnost zařízení díky snížení cyklů spuštění topného systému
  • Mnoho možností připojení pro optimální integraci nejrůznějších zdrojů tepla

Okamžité efektivní poskytnutí energie

Akumulační zásobníky oddělují výrobu tepla od spotřeby tepla z hlediska času a hydrauliky. Tím je splněný základní předpoklad pro potřeby a efektivní poskytování energie z odpadního tepla, solárních systémů, blokové tepelné elektrárny a jiných zdrojů tepla, jejichž tepelný výkon není přímo založený na poptávce. Akumulační zásobníky Storatherm pokrývají mimořádně variabilní oblast použití; v podstatě se používají jako plnicí zásobníky pro zásobování topných systémů.

Storatherm Heat Combi je akumulační zásobník a zásobník teplé vody a lze jej tedy používat na přípravu teplé vody, jakož i na podporu vytápění.

S našimi individuálními akumulačními zásobníky od SINUS nabízíme i řešení skladování v nejrůznějších provedeních a konfiguracích – zcela podle vašich představ. 

Naše produktová řešení akumulačních zásobníků