Uvedení do provozu a údržba

Zásobovací technická zařízení se stávají stále komplexnějšími. To se vztahuje na jak na techniku, tak i na povinnosti týkající se dokumentace a testování. S poprodejním servisem společnosti Reflex jste v dobrých rukách i po provedení koupě. Naše dlouholeté odborné znalosti specializované na svět řešení Reflex jste v dobrých rukách i po realizaci koupě. 

  • Odbornost a dlouholeté zkušenosti se všemi výrobky Reflex
  • Zákaznický servis v celé zemi – pro rychlou reakci na místě
  • Kvalifikovaný personál s know-how o nejnovějších výrobcích a směrnicích
  • Dodržování právních předpisů, a tím i ustanovení o odpovědnosti a záruce
  • Optimálně nastavená zařízení pro maximální efektivitu a funkčnost

Objednání autorizovaného zákaznického servisu

Naši odborníci jsou vám samozřejmě vždy k dispozici. V případě uvedení do provozu, údržby nebo oprav si můžete náš zákaznický servis objednat přímo.

Tovární servis Reflex