Definiowanie treści i dokumentowanie etykiet systemu ErP

Aplikacja Reflex ErP Creator stanowi innowacyjne i niezawodne wsparcie dla profesjonalnych handlowców, planistów i architektów w zakresie etykietowania systemów grzewczych, obowiązującego od początku 2015 r. Przy użyciu aplikacji Reflex ErP każdy z nich może bez trudu definiować treść etykiet stosowanych do oznaczania całych instalacji grzewczych i ich poszczególnych części składowych zależnie od klasy efektywności energetycznej wg indywidualnych wymagań użytkownika.

ErP-Labelerstellung
Konfiguracja systemu ErP