Znaczenie rozwiązań do separacji i usuwania powietrza

Przenikanie gazów do obiegów grzewczych i chłodniczych zakłóca ich prawidłowe funkcjonowanie i skraca żywotność elementów instalacji. Jednocześnie spada efektywność wymiany ciepła bądź chłodu oraz wzrasta ryzyko powstawania korozji. Korozja z kolei sprzyja powstawaniu zanieczyszczeń i osadów, a w konsekwencji dalszemu pogorszeniu stanu technicznego całej instalacji. Każda technologia, która umożliwia odgazowanie lub separację ma swoją określoną wydajność. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest odgazowanie próżniowe Reflex Servitec. Uzupełnienie go o separatory osadów i zanieczyszczeń skutkuje synergią, która niezwykle efektywnie poprawia pracę instalacji.

Separatory powietrza i zanieczyszczeń

  • trwała, niezawodna praca
  • odpowietrzanie i separacja mikropęcherzy powietrza, cząstek ferromagnetycznych, osadów i zanieczyszczeń
  • specjalnie opracowane modele przeznaczone do instalacji solarnych

Wymiana ciepła bez ryzyka korozji

Zadaniem separatorów i odpowietrzników jest eliminowanie gazów, zanieczyszczeń i osadów z instalacji - aby uniknąć korozji i zapewnić prawidłową jej pracę.

Wewnątrz obiegu uwalniają się widoczne, duże pęcherzyki gazu, które można usunąć przez odpowietrznik oraz małe mikropęcherze, ledwo widoczne, wymieszane z przepływającym czynnikiem grzewczym lub chłodniczym. Te mikroskopijne pęcherzyki gazu można wyeliminować za pomocą separatora.

Przyczyną powstawania zanieczyszczeń i osadów wewnątrz instalacji, oprócz korozji, mogą być też zanieczyszczenia pochodzące ze starych lub nieprawidłowo oczyszczonych rur, jak również osad wapienny odkładający się na ściankach. Zanieczyszczenia skutkują zakłóceniami w prawidłowej pracy instalacji.

Rozwiązania produktowe w zakresie separacji powietrza i zanieczyszczeń
Broszura - Separatory powietrza i osadów

Prospekt segmentowy

Separacja powietrza i zanieczyszczeń

Zastosowanie urządzeń marki Reflex do eliminacji powietrza i innych gazów oraz zanieczyszczeń z wody instalacyjnej w znacznym stopniu poprawia jej jakość.

Odgazowanie próżniowe

  • sterownik i różne tryby odgazowania
  • wydajne i automatyczne odgazowanie wody obiegowej i uzupełniającej
  • opatentowany układ zaworów do automatycznego równoważenia hydraulicznego

Odgazowanie próżniowe w małych i dużych instalacjach

Gazy w czynniku grzewczym lub chłodniczym zakłócają pracę instalacji. Powodują pogorszenie wymiany ciepła i wywołują procesy korozyjne. Odgazowanie próżniowe jest doskonałym środkiem zaradczym.

Odgazowywanie próżniowe pobiera z instalacji część wody obiegowej, która jest poddana odgazowaniu w próżni i praktycznie pozbawiona gazów wraca do instalacji. Woda taka może ponownie pochłaniać gaz obecny w instalacji, powodując tym samym trwałe obniżenie poziomu stężenia gazu w całym obiegu. Rezultatem jest optymalne kondycjonowanie wody krążącej wewnątrz instalacji i prawidłowe równoważenie hydrauliczne instalacji, na skutek czego system pracuje bardziej wydajnie oraz bezawaryjnie.

Odgazowanie próżniowe można stosować w obiektach każdej wielkości - w budynkach mieszkalnych, sieciach ciepłowniczych i zakładach przemysłowych. Reflex oferuje w tym celu szeroką gamę rozwiązań, na przykład układ Servitec Mini, przeznaczony do stosowania w małych instalacjach o mocy do 100 kW.

Rozwiązania produktowe układów odgazowywania
Broschüre Vakuum-Sprührohrentgasung

Prospekt segmentowy

Układy odgazowania próżniowego

Stosowanie odgazowania próżniowego Servitec to komfort eksploatowania instalacji. Dla mieszkańców - komfort cieplny w pomieszczeniach, dla instalatorów - mniej wizyt serwisowych, dla wszystkich - niezawodna praca i efektywność instalacji.