Zadania urządzeń do stabilizacji ciśnienia

Aby instalacja grzewcza, solarna, chłodnicza czy podnosząca ciśnienie pracowała prawidłowo, musi w niej panować odpowiednie ciśnienie. Woda zmienia swoją objętość pod wpływem zmian temperatury, jednak nie rozszerza się proporcjonalnie do wzrostu temperatury. Mała ściśliwość wody oznacza, że ciśnienie w instalacji zamkniętej wzrasta szybko wraz ze wzrostem temperatury. Utrzymanie prawidłowego ciśnienia w instalacji mogą zapewniać różne urządzenia:

  • przeponowe naczynia wzbiorcze

  • automatyczne układy stabilizacji ciśnienia

Naczynie przeponowe

  • nie potrzebuje zasilania elektrycznego
  • ma wytrzymałą, odporną na zużycie membranę
  • może pełnić funkcję naczynia wzbiorczego, zbiornika magazynowego lub naczynia sterującego

Proste i sprytne rozwiązanie

Przeponowe naczynia wzbiorcze mogą pełnić funkcję naczynia wyrównującego ciśnienie lub zbiornika magazynowego i działają bez potrzeby zasilania energią elektryczną. Ich budowa jest bardzo prosta: membrana dzieli naczynie na przestrzeń wodną i gazową, zapobiegając tym samym przenikaniu powietrza do wody.

Zadaniem naczyń wzbiorczych jest kompensacja zmian objętości czynnika w zakresie temperatur od maksymalnej do minimalnej. Produkty serii Reflex stosowane są jako naczynia wzbiorcze w systemach grzewczych, solarnych i wody chłodzącej, natomiast naczynia serii Refix przeznaczone są do instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Stosowanie naczyń w charakterze zbiorników magazynowych lub naczyń sterujących służy wyrównywaniu natężenia przepływu. Naczynia sterujące mają również za zadanie redukowanie częstotliwości włączania i wyłączania pompy. Naczynia serii Refix stosowane są z reguły w charakterze zbiorników magazynowych w instalacjach służących do ponoszenia ciśnienia, zaś produkty serii Reflex - jako naczynia sterujące przy pompowych układach stabilizacji ciśnienia.

Rozwiązania produktowe w zakresie statycznej stabilizacji ciśnienia
Broszura - Ciśnieniowe naczynia przeponowe

Prospekt segmentowy

Przeponowe naczynia wzbiorcze

Naczynia przeponowe marki Reflex znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest stały poziom ciśnienia. Jako lider rynku, firma Reflex oferuje urządzenia do rozmaitych instalacji - od instalacji solarnych, poprzez naczynia instalowane w kotłach grzewczych, po instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Automatyczne układy stabilizacji ciśnienia

  • automatyczna praca i stała kontrola nad instalacją
  • oszczędność miejsca dzięki efektywnemu wykorzystaniu pojemności zbiornika
  • niezawodna stabilizacja ciśnienia

Niezawodna stabilizacja ciśnienia

Układy stabilizacji ciśnienia oferowane przez naszą firmę pracują w sposób zautomatyzowany i precyzyjny w różnorodnych instalacjach.

Układy automatycznej stabilizacji ciśnienia stanowią rozwinięcie klasycznych naczyń wzbiorczych. Ich praca wyróżnia się wysoką efektywnością dzięki zastosowaniu jednostki sterującej.

Marka Reflex ma w swojej ofercie dwa typy układów: kompresorowe układy Reflexomat i pompowe układy Variomat. Kompensacją ciśnienia steruje w zależności od typu układu - pompa lub kompresor. Variomat wyposażony jest dodatkowo w funkcję odgazowania i uzupełniania ubytków, a Reflexomat oferuje bardzo precyzyjną pracę. Obie grupy produktów dostępne są dla różnorodnych parametrów, także na indywidualne zamówienie.

Rozwiązania produktowe w zakresie dynamicznej stabilizacji ciśnienia
Broschüre Druckhaltestationen

Prospekt segmentowy

Układy stabilizacji ciśnienia

Układy stabilizacji ciśnienia oferowane przez naszą firmę pracują w sposób zautomatyzowany i precyzyjny w różnorodnych instalacjach.