Partnerstwo

Aktywne kreowanie przyszłości wymaga wspólnego zaangażowania - w ramach branży i w obszarach międzybranżowych. Wykorzystujemy możliwości pozytywnego wpływu na procesy gospodarcze i społeczno-polityczne na wszystkich poziomach, zarówno komercyjnym, jak i w działalności non-profit.

ARGE Neue Medien

ARGE Neue Medien to stowarzyszenie złożone z ponad 120 markowych producentów urządzeń sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, które zdefiniowało standard danych produktowych i formatów danych dla 3-stopniowego kanału dystrybucji i stanowi obecnie nieodzowny element tej branży. „Arge” wyznacza standardy w zakresie cyfrowego transferu danych i optymalizacji elektronicznych procesów zamawiania.

building-masterdata.com

Na tej platformie profesjonaliści z branży HVAC znajdą wszelkie potrzebne im w pracy dane produktów i dokumenty, które są udostępniane przez wiodących producentów z branży hydraulicznej, grzewczej i klimatyzacyjnej w formie bezpłatnej usługi. Więcej informacji w załączonej ulotce lub po zarejestrowaniu się bezpośrednio na stronie building-masterdata.com.

Najistotniejszym elementem jest ustalony 10 lat temu standard przesyłania danych, który początkowo był rozpowszechniany za pośrednictwem portalu branżowego SHK a obecnie jako building-masterdata.com zapewnia dostarczanie danych dotyczących handlu i rzemiosła na wysokim poziomie jakości.

Our partners