5 lat gwarancji

Od 1 marca 2021 oferujemy naszym klientom 5-letni okres gwarancyjny dla szeregu naszych urządzeń: od naczyń wzbiorczych, układów stabilizacji ciśnienia i odgazowania, poprzez zasobniki buforowe i podgrzewacze wody, po separatory.

warranty icon - PL

Gwarancja dla układów automatycznych

Warunkiem uzyskania 5-letniej gwarancji na automatyczny układ Servitec, Reflexomat i Variomat jest uruchomienie układu, jego zarejestrowanie oraz dokonywanie corocznych przeglądów przez autoryzowany Serwis Reflex. Dlatego, aby zagwarantować prawidłową pracę urządzeń i zapewnić komfort eksploatacji oferujemy umowę na usługi serwisowe.

Servitec, Reflexomat, Variomat

Szczegółowe zapisy warunków gwarancji

Roszczenia z tytułu gwarancji przysługują wyłącznie, gdy:

 1. Produkt nie wykazuje wad ani śladów zużycia, spowodowanych użytkowaniem odmiennym od normalnego przeznaczenia produktu lub odbiegającym od wytycznych Reflex.

 2. Produkt nie wykazuje wad ani śladów zużycia, które są spowodowane naruszeniem następujących obowiązków nałożonych na klienta lub użytkownika końcowego:

 • Produkt nie wykazuje cech wskazujących na naprawę lub na inną ingerencję wykonaną przez osobę niewykwalifikowaną,

 • W urządzeniu zamontowane są wyłącznie akcesoria autoryzowane przez Reflex,

 • Numer fabryczny nie został usunięty lub nie jest nieczytelny,

 • Przy realizacji roszczenia gwarancyjnego klient wykaże poprzez przedłożenie historii przeglądów (protokoły przeglądów), że produkt był poddany regularnym przeglądom przez wykwalifikowane osoby w okresach wskazanych w instrukcji montażu i eksploatacji.

Skutki nieprawidłowego montażu:

W tym przypadku za „nieprawidłowy” montaż uważa się każdą formę montażu, który nie został przeprowadzony przez specjalistyczny zakład instalacyjny i który nie jest zgodny ze sztuką instalatorską zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi. Ponadto, należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w kartach danego produktu, instrukcjach montażu i eksploatacji oraz ustalonych warunków gwarancyjnych. Montaż odbiegający od tych uregulowań będzie traktowany jako nieprawidłowy i prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności producenta i utraty wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

Przejazd i czas pracy serwisu Reflex zostaną rozliczone w tym przypadku według odpowiednich stawek.

Reklamacja

Zgłoszenie reklamacyjne

Starania, jakich dokładamy, aby nasze produkty spełniały oczekiwania użytkowników obejmują także rozpatrzenie każdego zgłoszenia nieprawidłowości następującego w okresie gwarancyjnym. 

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia podczas okresu gwarancyjnego dla ułatwienia umieszczamy poniżej wytyczne ułatwiające proces składania zgłoszeń. 

 • Informacje dla użytkownika

  Dokładna instrukcja przeznaczona dla użytkownika produktu, jak należy postępować w przypadku zgłoszenia reklamacji na użytkowany produkt.

 • Informacje dla Dystrybutorów Reflex

  Informacja dedykowana naszym partnerskim hurtowniom zawierająca wytyczne, jak należy postępować w przypadku otrzymania reklamacji od klienta.

 • Protokół reklamacyjny

  Wzór protokołu reklamacyjnego w formacie pdf, który należy wypełnić przy zgłoszeniu reklamacyjnym.