Rola uzupełniania ubytków czynnika w instalacjach

Warunkiem optymalnej wymiany ciepła jest dostępność wystarczającej ilości czynnika o odpowiedniej jakości. Zastosowanie układów do uzupełniania wody marki Reflex zapobiega niedoborom wody i problemom z powietrzem w instalacji oraz oddziela obieg grzewczy od sieci wodociągowej. Jest to możliwe dzięki trzem funkcjom: rozdzielaniu układów, uzdatnianiu wody i monitorowaniu uzupełniania ubytków. 

Układy uzupełniania ubytków wody

  • Monitorowanie ciśnienia w instalacji, uzupełnianie ubytków w momencie spadku ciśnienia poniżej dolnej granicy
  • Zapobieganie zapowietrzaniu instalacji dzięki optymalnej ilości wody
  • Bezpieczne uzupełnianie ubytków z sieci wodociągowej zgodnie z normami EN 1717 oraz DIN 1988

Warunek długotrwałej i stabilnej eksploatacji instalacji

Zbyt mała ilość wody w instalacji grzewczej lub chłodniczej zakłóca działanie urządzenia do utrzymywania właściwego ciśnienia w instalacji i w konsekwencji prowadzi do zapowietrzania instalacji, zaburzenia cyrkulacji, kawitacji na pompach obiegowych, a w najgorszym scenariuszu do całkowitej awarii instalacji. Dlatego też zaleca się stosowanie urządzeń do uzupełniania ubytków, które pełnią również funkcję kontroli prawidłowego ciśnienia.

Z punktu widzenia funkcji monitorowania i sterowania uzupełnianiem ubytków rozróżnia się ręczne i automatyczne systemy uzupełniania ubytków czynnika. Automatyczny układ uzupełniania ubytków zapewnia nieprzerwanie optymalny stan napełnienia oraz ciśnienie w instalacji. Uzupełnianie w trybie ręcznym przeprowadza użytkownik.

Jeżeli woda jest uzupełniana z sieci wodociągowej, konieczne jest zastosowanie zaworu antyskażeniowego typu BA w celu zabezpieczenia sieci wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Produkty serii Fillset i Fillcontrol marki Reflex stanowią szeroką gamę urządzeń do ręcznego i automatycznego uzupełniania ubytków.

Rozwiązania produktowe systemów uzupełniania ubytków

Zmiękczanie i demineralizacja wody

  • Ochrona instalacji i oszczędność energii
  • Redukcja osadów wapnia oraz korozji powstającej pod działaniem chlorków, siarczanów, azotanów i fosforanów
  • Prosty montaż oraz łatwa obsługa i wymiana wkładów

Niezmiennie wysoka jakość wody grzewczej

Powierzchnia grzewcza w nowoczesnych kotłach jest narażona na coraz większe obciążenie. Tym samym wzrasta ilość osadów, w szczególności związków wapnia, co z kolei może spowodować zmniejszenie wydajności, a w najgorszym wypadku doprowadzić do uszkodzenia kotła. Aby temu zapobiec, Reflex oferuje urządzenie Fillsoft, które ma na celu uzdatnienie wody, tzn. odpowiednie zmiękczenie wody uzupełniającej. Zalecamy stosowanie urządzeń do zmiękczania wody Fillsoft w każdej instalacji, ponieważ przy niewielkim nakładzie kosztów znacząco mogą one przyczynić się do bezpiecznej pracy instalacji.

Dodatkowym wariantem do urządzenia Fillsoft jest wklad Fillsoft Zero przeznaczony do demineralizacji wody. Rozwiązanie to zalecane jest w przypadku, gdy w źródle ciepła zastosowane są materiały aluminiowe.

Obudowa urządzenia Fillsoft jest uniwersalnym elementem, który można wyposażyć we wkłady do zmiękczania lub demineralizacji wody zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozwiązania produktowe systemów uzdatniania wody
Broszura - Układy do uzupełniania i zmiękczania wody

Prospekt segmentowy

Układy do uzupełniania i zmiękczania wody

Czynnik w instalacji w odpowiedniej ilości i jakości stanowi konieczność zarówno dla małych, jak i dużych instalacji. Urządzenia Reflex do uzupełniania i uzdatniania wody gwarantują użytkownikom instalacji bezpieczną ich eksploatację.