Rola uzupełniania ubytków w instalacjach

Warunkiem optymalnej wymiany ciepła jest dostępność wystarczającej ilości czynnika o odpowiedniej jakości. Zastosowanie układów do uzupełniania wody marki Reflex zapobiega niedoborom wody i problemom z powietrzem w instalacji oraz oddziela obieg grzewczy od sieci wody pitnej. Jest to możliwe dzięki trzem funkcjom: rozdzielaniu układów, uzdatnianiu wody i monitorowaniu uzupełniania ubytków. 

Układy uzupełniania ubytków wody

  • monitorowanie ciśnienia w instalacji, uzupełnianie ubytków w momencie spadku ciśnienia poniżej dolnej granicy
  • zapobieganie problemom związanym z powietrzem dzięki optymalnej ilości wody
  • bezpieczne uzupełnianie ubytków z sieci wodociągowej zgodnie z normami EN 1717 oraz DIN 1988

Funkcja zapewniająca długotrwałą i stabilną eksploatację instalacji różnych typów

Brak wody w instalacjach grzewczych lub chłodniczych zakłóca działanie każdego systemu stabilizacji ciśnienia. W konsekwencji może dojść do powstawania kieszeni powietrznych, silnych zaburzeń cyrkulacji, kawitacji w przypadku pomp obiegowych, a w najgorszym scenariuszu do całkowitej awarii systemu. Dlatego też zaleca się stosowanie systemów uzupełniania ubytków, które pełnią również funkcję regulatorów ciśnienia.
 
Z punktu widzenia funkcji monitorowania i sterowania uzupełnianiem ubytków rozróżnia się ręczne i automatyczne systemy uzupełniania ubytków medium. Podczas gdy w przypadku automatycznego trybu uzupełniania ubytków medium automatyczny układ sterowania stale zapewnia optymalny stan napełnienia/ciśnienia roboczego systemu, „sterowanie” funkcją uzupełniania w trybie ręcznym wchodzi w zakres obowiązków użytkownika. 

Jeśli stan wody jest uzupełniany z komunalnej sieci wody pitnej, zachodzi konieczność ochrony sieci zasilającej w drodze odseparowania sieci wody pitnej od odbiorników wody używanej do celów gospodarczych.

Produkty serii Fillset i Fillcontrol marki Reflex zapoczątkowują szeroką gamę rozwiązań ręcznego i automatycznego uzupełniania ubytków medium.

Rozwiązania produktowe systemów uzupełniania ubytków

Systemy uzdatniania wody

  • Ochrona instalacji i oszczędność energii przez redukowanie osadów wapnia
  • Redukcja osadów wapnia oraz korozji powstającej pod działaniem chlorków, siarczanów, azotanów i fosforanów
  • Prosty i krótkotrwały montaż oraz nieskomplikowana obsługa dzięki łatwej wymianie wkładów

Niezmiennie wysoka jakość wody grzewczej

Powierzchnia grzewcza w nowoczesnych kotłach grzewczych jest poddawana coraz większym obciążeniom. Tym samym wzrasta ilość osadów, w szczególności związków wapnia. Zjawisko to może spowodować zmniejszenie wydajności kotła, a w najgorszym wypadku doprowadzić do jego zniszczenia. Aby mu zapobiec, firma Reflex oferuje urządzenie Fillsoft, które służy do uzdatniania wody, w tym również uzupełniającej, w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi normami. Firma Reflex zaleca uwzględnienie urządzenia Fillsoft w każdym systemie uzupełniania wody, ponieważ może ono w znaczący sposób przyczynić się do bezpiecznej pracy instalacji przy niewielkim nakładzie kosztów.

Prócz wariantu Fillsoft, służącego do zmiękczania czystej wody, dostępny jest również wkład Fillsoft Zero, przeznaczony do jej odsalania. Ten tryb uzdatniania wody zalecany jest częstokroć w przypadku stosowania materiałów aluminiowych w generatorach ciepła. Obudowa urządzenia Fillsoft jest w każdym wypadku podstawowym elementem, który można wyposażyć we wkłady żywiczne do zmiękczania lub odsalania wody odpowiednio do indywidualnych wymagań użytkownika.

Rozwiązania produktowe systemów uzdatniania wody
Broszura - Układy do uzupełniania i zmiękczania wody

Prospekt segmentowy

Systemy dostarczania wody i technologia uzdatniania wody

Bezwzględną konieczność stanowi zapewnienie tak małym, jak i dużym instalacjom stałą obecność nośnika ciepła w wystarczającej ilości i odpowiedniej jakości. Należy również wziąć pod uwagę wymagania związane m.in. z miejscową jakością wody. Urządzenia marki Reflex do uzupełniania i uzdatniania wody, gwarantują użytkownikom instalacji stały poziom bezpieczeństwa ich eksploatacji.