Działania wchodzące w zakres naszej polityki zarządzania

Aby móc ją wdrażać, stworzyliśmy dla naszych pracownic i pracowników środowisko pracy o wysokiej jakości, przyjazne dla środowiska i energooszczędne, potwierdzając powyższe cechy przez uzyskanie odpowiednich certyfikatów.

Opracowujemy nowe produkty i technologie, stosując zarówno inteligentne, jak i klasyczne metody z uwzględnieniem ciągłego doskonalenia działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie uważamy, że w zakres naszej odpowiedzialności wchodzi stwarzanie powyższych warunków w całym łańcuchu dostaw poprzez wybór odpowiednich partnerów oraz formułowanie jasnego opisu naszych wymagań.

Nasze produkty wytwarzane są przy użyciu nowoczesnych technologii z uwzględnieniem łańcucha wartości dodanej, cechującego się oszczędnością posiadanych zasobów.

Wraz z systemem produkcyjnym firmy Winkelmann wdrożyliśmy kolejne narzędzie, za pomocą którego realizujemy japońską filozofię biznesową Kaizen.

We wszystkich lokalizacjach komunikujemy się zarówno wewnętrznie, jak i z naszymi klientami i dostawcami jako ważnymi partnerami zewnętrznymi za pomocą nowoczesnych kanałów komunikacyjnych w ramach cyfryzacji. W ten sposób zapewniamy szybką dostępność na całym świecie informacji przydatnych w realizacji wspólnych zadań.

Wdrażamy jednolite standardy we wszystkich spółkach Grupy Winkelmann poprzez globalne wsparcie centralnych procesów Grupy Winkelmann oraz zapewniamy współpracę z zainteresowanymi stronami zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Managementpolitik

Polityka zarządzania

Nasza polityka zarządzania jest podsumowana na jednym arkuszu. 

Managementhandbuch

Podręcznik zarządzania

Z tego podręcznika można dowiedzieć się, skąd pochodzimy, dlaczego jesteśmy tu i teraz oraz jaki jest nasz plan.