Zasobniki wody jako element składowy trwałych instalacji

Zastosowanie rozwiązań w postaci zasobników w instalacjach grzewczych i chłodniczych to dobra metoda oszczędzania energii pierwotnej i podniesienia bezpieczeństwa ich eksploatacji na wyższy poziom. Rozwiązania te nie tylko równoważą stan układu hydraulicznego i zapobiegają taktowaniu generatora ciepła, lecz również współdziałają z instalacjami solarnymi i pompami ciepła.

Dzięki ścisłej kompatybilności ich konstrukcji i termoizolacji nasze zasobniki spełniają najwyższe wymagania w zakresie niskich strat ciepła i wysokiej sprawności. W ten sposób zwiększa się komfort ich użytkowania przy jednoczesnej redukcji zużycia energii – w sposób korzystny dla ochrony środowiska. 

Zasobniki wody pitnej

  • "Wysoka jakość obróbki zapewnia maksymalną jakość wody pitnej i długi okres użytkowania"
  • "Urządzenia produkowane seryjnie wyposażone są w anodę magnezową, wchodzącą w skład dodatkowego układu antykorozyjnej ochrony katodowej"
  • Zastosowanie systemu izolacji rECOflex® gwarantuje klasę efektywności energetycznej od A do C

Szeroka gama typów urządzeń przeznaczonych do efektywnego ogrzewania i magazynowania wody pitnej

Zależnie od zapotrzebowania na ciepłą wodę i konfiguracji instalacji grzewczych wyposażonych w kilka źródeł energii, w tym częstokroć odnawialnej, wymagane jest stosowanie zasobników ciepłej wody, którymi są: zasobniki standardowe, zasobniki współpracujące z systemami wykorzystującymi energię słoneczną, zasobniki przeznaczone do stosowania w instalacjach wyposażonych w pompy ciepła lub systemie ładowania zasobników. Ponieważ w tym przypadku ważną rolę odgrywa higiena wody pitnej, zachodzi konieczność ścisłego stosowania się do wytycznych w tym zakresie.

Firma Reflex oferuje szeroką gamę wysokiej jakości jedno- i dwufunkcyjnych pojemnościowych podgrzewaczy wody serii Storatherm Aqua, współdziałających również z zewnętrznymi wymiennikami ciepła. Wszystkie części stykające się z wodą pitną są pokryte emalią i dodatkowo chronione za pomocą magnezowej anody; w zakres dostawy urządzenia wchodzi termoizolacja.

Nasze rozwiązania produktowe zasobników wody pitnej

Zasobniki buforowe wody gorącej

  • Efektywne magazynowanie nadmiaru ciepła przy bardzo niskim poziomie jego strat
  • Dłuższa żywotność instalacji dzięki redukcji liczby cykli rozruchu systemu grzewczego
  • Wiele możliwości podłączania i optymalna integracja szerokiej gamy źródeł ciepła

Efektywne zasilanie energią na żądanie użytkownika

Zadaniem zasobników buforowych jest czasowe odłączanie układów hydraulicznych urządzeń do wytwarzania/odbiorników ciepła. W ten sposób spełniany jest istotny warunek efektywności i zaspokajania bieżących potrzeb, stawiany systemom zasilania energią ciepła odlotowego oraz generowaną przez instalacje solarne, bloki grzewczo-energetyczne i inne generatory ciepła oddawanego w ilościach niezorientowanych bezpośrednio na bieżące zapotrzebowanie. Zasobniki buforowe Storatherm mają bardzo zróżnicowany zakres zastosowań, choć najczęściej wykorzystywane są w charakterze układów ładowania zasobników mediów zasilających instalacje grzewcze.

Ponieważ Storatherm Heat Combi jest w równym stopniu zasobnikiem buforowym i zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, można go stosować zarówno do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, jak i w charakterze urządzenia wspomagającego instalację grzewczą.

Wraz z naszymi niestandardowymi zasobnikami buforowymi marki SINUS [patrz link] oferujemy również rozwiązania zasobników w najróżniejszych wersjach i konfiguracjach, ograniczonych jedynie wyobraźnią użytkowników. 

Nasze rozwiązania produktowe zasobników buforowych
Broszura - zasobniki buforowe

Prospekt segmentowy

Zasobniki wody gorącej

Wymagania w zakresie komfortu użytkowania stale rosną. Jednocześnie pożądane jest obniżenie poziomu zużycia energii, wynikające z punktu widzenia ochrony środowiska. Oba powyższe aspekty można sensownie powiązać z zasobnikami wody pitnej i buforowymi marki Reflex.