Energizing Water and Comfort

Silne marki reprezentujące sektor obsługiwany przez firmę Winkelmann Building+Industry stanowią symbol kompetencji, innowacji i niezawodności. Jej działy badawczo-rozwojowe, uzupełniająca współpraca z zewnętrznymi renomowanymi instytutami badawczymi, jak również stosowanie najnowocześniejszych technologii produkcji gwarantują niezmienną zgodność naszych wodnych urządzeń grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych z bieżącym stanem wiedzy technicznej, które spełniają tym samym wszelkie wymagania w zakresie energooszczędnej eksploatacji całych instalacji.

Zwłaszcza teraz, w warunkach ograniczonych zasobów kopalin energetycznych, czujemy jeszcze większą odpowiedzialność za pomoc w kształtowaniu sukcesu transformacji energetycznej. Jesteśmy zatem zorientowani na realizację jasno określonego celu. Pod hasłem „Woda energetyzująca i komfort” koncentrujemy się na zagadnieniach efektywności energetycznej, ochrony środowiska i komfortu użytkowania naszych systemów wodnych.

Efektywność energetyczna, zrównoważony rozwój i komfort systemów wodonośnych

Polityka zarządzania obszarem działalności firmy Winkelmann Building+Industry

Personel zarządzający obszarem działalności firmy Winkelmann Building+lndustry firmy postawił sobie za cel stworzenie środowiska, w którym klienci i dostawcy postrzegani są jako partnerzy bez względu na jakiekolwiek wymagania przepisów prawnych i norm.

Nasze silne marki

Reflex - Thinking solutions

Firma nasza zalicza się do wiodących dostawców wysokiej jakości systemów techniki grzewczej i zaopatrzenia w ciepłą wodę.
W naszej siedzibie głównej zlokalizowanej w mieście Ahlen w Westfalii opracowujemy, produkujemy i sprzedajemy nie tylko przeponowe ciśnieniowe naczynia wzbiorcze, lecz również innowacyjne komponenty i całościowe rozwiązania układów stabilizacji ciśnienia, uzupełniania braku mediów, odgazowywania, uzdatniania wody, oraz zasobniki ciepłej wody użytkowej i płytowe wymienniki ciepła. Oferowane przez nas hydrauliczne komponenty rozdzielcze i zasobniki dostarczane są przez naszą firmę partnerską Sinusverteiler, która od 2014 r. należy do koncernu Winkelmann Group i działa na rynku razem ze spółką Reflex. 

Spółka Reflex jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości systemów techniki grzewczej i zaopatrzenia w ciepłą wodę.

Nema - Your smart choice for hydraulic applications

Wysoka trwałość i niezawodność: Spółka Nema Winkelmann –producent wysokiej jakości przeponowych ciśnieniowych naczyń wzbiorczych – korzysta z know-how i zoptymalizowanych technologii, opracowanych przez koncern Winkelmann Group.

Z jednej strony naczynia te spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości, niezawodności i prostoty montażu, a z drugiej – w zakresie poziomu cen, akceptowanego na rynkach krajów nieeuropejskich.

Spółka nema jest producentem wysokiej jakości przeponowych ciśnieniowych naczyń wzbiorczych, sprzedawanych po niskich cenach.

Winkelmann – kompetencje OEM

Spółka Winkelmann jest jednym z wiodących w skali światowej producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) zasobników wody, przeponowych ciśnieniowych naczyń wzbiorczych, zbiorników wody pitnej oraz separatorów i rozdzielaczy.

Marka Winkelmann, jako element spółki Winkelmann Building + Industry –jednostki organizacyjnej koncernu Winkelmann Group, reprezentuje sektor OEM oraz komponenty i systemy instalowane w budynkach wszystkich typów i wielkości, jak również stosowane w wielu branżach i gałęziach przemysłu.

Rozwiązania OEM w dziedzinie zasobników wody, przeponowych ciśnieniowych naczyń wzbiorczych, zbiorników wody pitnej, separatorów i rozdzielaczy