Nasze zobowiązanie do zapewnienia Państwu sukcesu

Realizując nasz cel, jakim jest oferowanie klientom najnowocześniejszych produktów, opieramy się na wieloletnim doświadczeniu, stałym rozwoju wiedzy na wszystkich płaszczyznach oraz uwzględnianiu potrzeb naszych klientów.

Nasze zespoły badawczo-rozwojowe działające w różnych przedsiębiorstwach i obszarach działalności koncernu Winkelmann Group korzystają wzajemnie ze swoich osiągnięć i wykorzystują efekt synergii, aby oferować naszym klientom najwyższą jakość.

Uwzględnianie obowiązujących norm i standardów oraz certyfikowana produkcja we wszystkich zakładach to dla nas oczywistość. Standardy zostały potwierdzone przez niezależne instytucje kontrolne, a realizowany przez nas system zarządzania jakością zapewnia niezmiennie wysoką jakość produkcji.

Jakość produktów Reflex potwierdzona najnowszymi certyfikatami:

Dokumentację zweryfikowanej i certyfikowanej jakości uwzględniającej wszystkie obszary certyfikacji i zakłady produkcyjne można znaleźć poniżej.

certificate

System zarządzania energią

Certyfikat dla systemu zarządzania energią zgodnie z DIN EN ISO 50001:2018

jest potwierdzeniem dostarczenia dowodów na zgodność z powyższą normą i zaświadcza się niniejszym, że firmy Reflex Winkelmann GmbH i Sinusverteiler GmbH stosują wymieniony system zarządzania w sposób zgodny z odnośnym zbiorem reguł.

Pliki do pobrania
0.09 MB ‧ PDFpdf
certificate

System zarządzania środowiskowego

Certyfikat dla systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z DIN EN ISO 14001:2015

jest potwierdzeniem dostarczenia dowodów na zgodność z powyższą normą i zaświadcza się niniejszym, że firma Reflex Winkelmann GmbH stosuje wymieniony system zarządzania w sposób zgodny z odnośnym zbiorem reguł.

Pliki do pobrania
0.51 MB ‧ PDFpdf
certificate

System zarządzania środowiskowego

Certyfikat dla systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z DIN EN ISO 14001:2015

jest potwierdzeniem dostarczenia dowodów na zgodność z powyższą normą i zaświadcza się niniejszym, że firma Sinusverteiler GmbH stosuje wymieniony system zarządzania w sposób zgodny z odnośnym zbiorem reguł.

Pliki do pobrania
0.08 MB ‧ PDFpdf
certificate

Recykling

Certyfikat dla systemu recyklingu opakowań transportowych i handlowych firmy Reflex

Niniejszy certyfikat potwierdza fakt, że wszelkie zarejestrowane przez naszą firmę opakowania transportowe i handlowe są odbierane od naszych klientów przez partnerów firmy Interseroh i poddawane recyklingowi w sposób spełniający wszelkie wymagania odnośnych przepisów ustawowych.

Pliki do pobrania
0.58 MB ‧ PDFpdf
certificate

Recykling

Certyfikat dla systemu recyklingu opakowań transportowych i handlowych firmy SINUS

Niniejszy certyfikat potwierdza fakt, że wszelkie zarejestrowane przez naszą firmę opakowania transportowe i handlowe są odbierane od naszych klientów przez partnerów firmy Interseroh i poddawane recyklingowi w sposób spełniający wszelkie wymagania odnośnych przepisów ustawowych.

Pliki do pobrania
0.62 MB ‧ PDFpdf
certificate

Oszczędzanie zasobów

Certyfikat systemu oszczędzania zasobów

Dzięki recyklingowi materiałów uzyskano oszczędności, których wielkość w świetle obliczeń wynosi: 4050 ton zasobów i 478 ton gazów cieplarnianych.

Pliki do pobrania
0.28 MB ‧ PDFpdf
certificate

System zarządzania

Certyfikat dla systemu zarządzania zgodnie z DIN EN ISO 9001: 2015

jest potwierdzeniem dostarczenia dowodów na zgodność z powyższą normą i zaświadcza się niniejszym według procedury TÜV NORD CERT, że firma Reflex Winkelmann GmbH stosuje wymieniony system zarządzania w sposób zgodny z odnośnym zbiorem reguł.

Pliki do pobrania
0.12 MB ‧ PDFpdf
certificate

System zarządzania

Certyfikat dla systemu zarządzania zgodnie z DIN EN ISO 9001: 2015

jest potwierdzeniem dostarczenia dowodów na zgodność z powyższą normą i zaświadcza się niniejszym według procedury TÜV NORD CERT, że firma Sinusverteiler GmbH stosuje wymieniony system zarządzania w sposób zgodny z odnośnym zbiorem reguł.

Pliki do pobrania
0.13 MB ‧ PDFpdf
certificate

System zarządzania jakością

Certyfikat dla systemu zarządzania jakością, wdrożonego przez producenta urządzeń spawalniczych

Niniejszym zaświadcza się, że wymieniony producent stosuje system zarządzania jakością w zakresie produkcji. wymieniony producent udowodnił, że spełnia wymagania w zakresie urządzeń spawalniczych stosowanych w procesie produkcji urządzeń ciśnieniowych.

Pliki do pobrania
0.48 MB ‧ PDFpdf
certificate

Jakość produktów

Certyfikat dla procesu produkcji – moduł D – zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE

Niniejszym zaświadcza się, że wymieniony producent wdrożył i stosuje system zapewnienia jakości zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE. Wymieniony producent uprawniony jest do oznaczania opisanych i wyprodukowanych przez siebie urządzeń ciśnieniowych pod kontrolą niniejszego systemu zapewnienia jakości symbolem: CE 0045

Pliki do pobrania
0.30 MB ‧ PDFpdf
certificate

Jakość produktów

Certyfikat dla systemu kontroli produkcji – moduł A2 – zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE

W świetle kontroli realizacji warunków wstępnych wymieniony producent jest uprawniony do oznaczania wyprodukowanych przez siebie urządzeń ciśnieniowych w zakresie obowiązywania ww. modułu symbolem: CE 0045

Pliki do pobrania
0.42 MB ‧ PDFpdf
certificate

Łańcuch dostaw

Certyfikat AEO-F

Firma Reflex Winkelmann posiada status AEO (authorized economic operator) i jako „upoważniony przedsiębiorca” korzysta z różnych zalet uproszczonych procedur celnych oraz gwarantuje bezpieczny łańcuch dostaw naszych towarów.

Pliki do pobrania
0.10 MB ‧ PDFpdf
certificate

Zarządzanie danymi podstawowymi

Znak jakości ARGE

W oparciu o dane podstawowe swoich produktów, przedstawiane do kontroli zgodnie z Wytycznymi 9.0 ws. jakości danych, firma Reflex otrzymuje znak „Zielonego haczyka” jako cechę jakości danych zgodnej z ww. wytycznymi.

Pliki do pobrania
0.51 MB ‧ PDFpdf
certificate

Zarządzanie danymi podstawowymi

Znak jakości ARGE

W oparciu o dane podstawowe swoich produktów, przedstawiane do kontroli zgodnie z Wytycznymi 9.0 ws. jakości danych, firma Sinus otrzymuje znak „Zielonego haczyka” jako cechę jakości danych zgodnej z ww. wytycznymi.

Pliki do pobrania
0.24 MB ‧ PDFpdf