Projekt

 • Elektrociepłownia

 • Użytkownik: Rada Gateshead

Lokalna sieć ciepłownicza
Ogrzewanie
Separacja, utrzymywanie ciśnienia, skid

Parametry użytkowe

 • Pojemność instalacji: ok. 660 000 l

 • Moc: 22,5 MW  

Wyznaczone zadanie

 • Firma Reflex otrzymała zlecenie na opracowanie solidnego, dostosowanego do potrzeb rozwiązania umożliwiającego budowę sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni na terenie Gateshead Quays. Ze względu na ograniczoną przestrzeń, specyfikacja wymagała od producenta dużej elastyczności w podejściu do stacji stabilizacji ciśnienia. Zadanie polegało na znalezieniu rozwiązania, które nie tylko uwzględniałoby obciążenie cieplne systemu, ale również ograniczenia przestrzenne w centrum technicznym.

Rozwiązanie produktowe

 • Moduł sterujący Variomat Giga GS 1.1

 • 1 × moduł hydrauliczny Variomat Giga

 • 1 × zbiornik podstawowy Reflex 8000 l

 • 3 × zbiornik bateryjny Reflex 8000 l                                  

 • 1 × moduł rozszerzający

 • 4 × czujnik uszkodzenia membrany

 • 1 × rozwiązanie specjalne Servitec 90-4

 • 1 × rozwiązanie skid, wraz ze wszystkimi komponentami, oprócz zbiorników 8000 l

Osiągnięty cel

 • Opracowanie indywidualnego rozwiązania, obejmującego obudowaną stację utrzymania ciśnienia/odgazowywania próżniowego i specjalne zbiorniki, obniżyło koszty instalacji oraz zwiększyło wydajność. Mieszkańcy tego obszaru będą odczuwali mniejsze obciążenia dzięki brytyjskiemu programowi efektywnego wykorzystania energii (Carbon Reduction Commitment) oraz podatkowi energetycznemu (Climate Change Levy).

 • Osiągnięto obniżenie bieżących kosztów utrzymania, konserwacji i odnawiania instalacji kogeneracyjnej.           

 • Skorzysta z niej około 400 domostw prywatnych i sześć budynków publicznych, a możliwości rozbudowy sieci są jeszcze spore.