Projekt

 • Samowystarczalność energetyczna zakładu Schmalbachstraße firmy Winkelmann Powertrain Components GmbH + Co KG

 • Uruchomienie: Grudzień 2018 r.

Fabryka
Ogrzewanie
Układy separacji, utrzymywania ciśnienia, uzupełniania ubytków mediów, skid, technika magazynowania wody

Parametry użytkowe

 • 6 jednostek kogeneracyjnych (CHP) firmy MTU Onsite Energy GmbH

 • Moc spalania: 3649 kW, moc elektr.: 1554 kW,  Moc term.: 1600 kW (każda na CHP)

 • 2 magazyny masowe zapewniające stabilność częstotliwości i napięcia

 • magazynujące akumulatory litowe (moc: 1 MW, pojemność magazynowa: 1 MWh) dla okresów pozaszczytowych

Wyznaczone zadanie

 • Specjalna produkcja trzech zbiorników buforowych na wodę o pojemności 44 m³ każdy oraz montaż zbiorników na dachu.

 • Dostarczenie gotowego rozwiązania skidowego w zakresie utrzymywania ciśnienia, odgazowywania i uzupełniania ubytku medium.

Rozwiązanie produktowe

 • 3 x zasobniki buforowe 44 000 l, 100°C, 6 bar, izolacja składająca się z 200 mm elementu izolacyjnego
  rozwiązanie skid – stabilizacja ciśnienia, odgazowanie, uzupełnianie wody – składające się z:

 • 2 x Variomat VS 2-2/60 połączony w sieć w celu utworzenia połączonego systemu sterowania i 2 x zbiorniki podstawowe Variomat VG 5000

 • 1 x zbiornik schładzający Reflex V 3000

 • 1 x układ odgazowania próżniowego Servitec 60

Osiągnięty cel

 • Grupa Winkelmann 19 grudnia 2018 r. odłączyła jeden ze swoich zakładów od publicznej sieci energetycznej. Od tego czasu jest on całkowicie samowystarczalny pod względem zaopatrzenia w energię elektryczną.

 • W ogólnej koncepcji zasobniki buforowe firmy Reflex pełnią funkcję sprzęgła hydraulicznego i buforują ciepło w przypadku niskich obciążeń podczas pracy, np. w weekendy.

 • Rozwiązanie skid firmy Reflex, które jest sterowane za pomocą systemu zarządzania budynkiem, zapewnia niezawodną stabilizację ciśnienia, odgazowanie i uzupełnianie wody. Sprawną wymianę danych umożliwia magistrala Profibus DP.