Váš úspech je naším cieľom

Zodpovedajúc našej snahe ponúkať našim zákazníkom excelentné produkty zodpovedajúce najaktuálnejšiemu stavu technických poznatkov, sú základným predpokladom naše dlhoročné skúsenosti, neustále rozširovanie poznatkov na všetkých úrovniach a zohľadňovanie požiadaviek našich zákazníkov.

Naše výskumné a vývojové tímy z rôznych spoločností a obchodných divízií skupiny Winkelmann navzájom profitujú a vytvárajú efektívne synergie s cieľom poskytovať najvyššiu kvalitu pre vás – našich zákazníkov.

Zohľadňovanie aktuálnych noriem a štandardov a tiež certifikovaná výroba vo všetkých výrobných závodoch je pritom samozrejmosťou. Štandardy sú kontrolované nezávislými skúšobnými inštitútmi a náš aktívny manažment kvality dlhodobo zaručuje vysokú kvalitu výroby.

Kvalita Reflex je up-to-date:

Dokumentáciu o tejto preskúšanej a certifikovanej kvalite nájdete nižšie pre všetky oblasti certifikácie a výrobné strediská.

certificate

Systém energetického manažérstva

Certifikát systému energetického manažérstva podľa normy DIN EN ISO 50001:2018

Bol poskytnutý dôkaz o použití v súlade s predpismi a vydáva sa certifikát pre spoločnosť Reflex Winkelmann GmbH a Sinusverteiler GmbH.

Stiahnuť
0.09 MB ‧ PDFpdf
certificate

Systém environmentálneho manažérstva

Certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa DIN EN ISO 14001:2015

Bol poskytnutý dôkaz o použití v súlade s predpismi a vydáva sa certifikát pre spoločnosť Reflex Winkelmann GmbH.

Stiahnuť
0.51 MB ‧ PDFpdf
certificate

Systém environmentálneho manažérstva

Certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa DIN EN ISO 14001:2015

Bol poskytnutý dôkaz o použití v súlade s predpismi a vydáva sa certifikát pre spoločnosť Sinusverteiler GmbH.

Stiahnuť
0.08 MB ‧ PDFpdf
certificate

Recyklácia

Certifikát recyklácie prepravných a predajných obalov Reflex

Týmto certifikátom potvrdzujeme, že registrované prepravné obaly a komerčne vytvorené predajné obaly u zákazníkov spoločnosti sú zozbierané partnermi spoločnosti Interseroh a že zozbierané prepravné obaly a komerčne vytvorené predajné obaly sa recyklujú a sú splnené všetky požiadavky zákona o obaloch.

Stiahnuť
0.58 MB ‧ PDFpdf
certificate

Recyklácia

Certifikát recyklácie prepravných a predajných obalov SINUS

Týmto certifikátom potvrdzujeme, že registrované prepravné obaly a komerčne vytvorené predajné obaly u zákazníkov spoločnosti sú zozbierané partnermi spoločnosti Interseroh a že zozbierané prepravné obaly a komerčne vytvorené predajné obaly sa recyklujú a sú splnené všetky požiadavky zákona o obaloch.

Stiahnuť
0.62 MB ‧ PDFpdf
certificate

Šetrenie zdrojov

Certifikát šetrenia zdrojov

Recykláciou materiálov sa na základe výpočtov ušetrilo: 4 050 ton zdrojov a 478 ton skleníkových plynov.

Stiahnuť
0.28 MB ‧ PDFpdf
certificate

Systém manažérstva

Certifikát systému manažérstva podľa DIN EN ISO 9001 : 2015

Bol poskytnutý dôkaz o použití v súlade s prepismi a v súlade s procesom TÜV NORD CERT sa vydáva certifikát pre spoločnosť Reflex Winkelmann GmbH.

Stiahnuť
0.12 MB ‧ PDFpdf
certificate

Systém manažérstva

Certifikát pre systém manažérstva podľa DIN EN ISO 9001 : 2015

Bol poskytnutý dôkaz o použití v súlade s prepismi a v súlade s procesom TÜV NORD CERT sa vydáva certifikát pre spoločnosť Sinusverteiler GmbH.

Stiahnuť
0.13 MB ‧ PDFpdf
certificate

Systém manažérstva kvality

Certifikát systému manažérstva kvality výrobcov pracujúcich so zváracou technikou

Týmto sa potvrdzuje, že výrobca uplatňuje systém manažérstva kvality z hľadiska výroby. Výrobca preukázal, že požiadavky na zváranie na výrobu tlakových zariadení sú splnené.

Stiahnuť
0.48 MB ‧ PDFpdf
certificate

Kvalita produktov

Certifikát výrobného procesu - modul D - podľa smernice 2014/68/EÚ

Týmto sa potvrdzuje, že výrobca zaviedol a uplatňuje systém zabezpečenia kvality v súlade so smernicou 2014/68/EÚ. Výrobca je oprávnený označiť tlakové zariadenia, ktoré popisuje a vyrába v rámci rozsahu platnosti tohto systému zabezpečenia kvality, zobrazeným symbolom: CE 0045

Stiahnuť
0.30 MB ‧ PDFpdf
certificate

Kvalita produktov

Certifikát kontroly výroby - modul A2 - podľa smernice 2014/68/EÚ

Výrobca je po kontrole predpokladov oprávnený označovať tlakové zariadenia, ktoré vyrába v rámci rozsahu platnosti modulu, zobrazeným symbolom: CE 0045

Stiahnuť
0.42 MB ‧ PDFpdf
certificate

Dodávateľský reťazec

Certifikát AEO-F

Spoločnosť Reflex Winkelmann má štatút AEO (authorized economic operator) a ako „oprávnený hospodársky subjekt“  využíva rôzne výhody zjednodušených colných postupov a zaručuje bezpečný dodávateľský reťazec nášho tovaru.

Stiahnuť
0.10 MB ‧ PDFpdf
certificate

Manažment kmeňových údajov

Pečať kvality ARGE

Na základe kmeňových údajov produktov dodaných na kontrolu získava spoločnosť Reflex „Zelený háčik“ ako označenie kvality údajov v súlade s DQR podľa smernice o kvalite údajov 9.0.

Stiahnuť
0.51 MB ‧ PDFpdf
certificate

Manažment kmeňových údajov

Pečať kvality ARGE

Na základe kmeňových údajov produktov dodaných na kontrolu získava spoločnosť Sinus „Zelený háčik“ ako označenie kvality údajov v súlade s DQR podľa smernice o kvalite údajov 9.0.

Stiahnuť
0.24 MB ‧ PDFpdf