reflex4experts - Naše know-how pre váš úspech

Školenie je investíciou do vášho budúceho úspechu

Trh s technológiou zásobovania vodou sa rýchlo rozvíja a kladie čoraz väčšie nároky na projektantov, špecializovaných remeselníkov a špecializovaných veľkoobchodníkov, ako aj na prevádzkovateľov.

Zákazníci očakávajú dôkladné znalosti o nových výrobkoch a technológiách a takisto aj uplatňovanie najnovších štandardov, smerníc a nariadení. Je dobré vedieť, že vďaka podpore tímu školiteľov spoločnosti Reflex môžete držať krok s požiadavkami.

Či už ide o plánovanie, poradenstvo, inštaláciu alebo prevádzku, školenie Reflex sa orientuje na všetkých partnerov, ktorí sa chcú z prvej ruky informovať o stave techniky, aktuálnych normách a smerniciach, ako aj o komplexných službách.

Vedomosti a kompetencie vám zaisťujú výhodu pre úspech vašej každodennej práce.

reflex4experts Logo

Špeciálne ponuky školení na témy našich služieb

S našou ponukou školení – špeciálne prispôsobenou službám popredajného servisu a služieb spoločnosti Reflex – školíme a kvalifikujeme účastníkov pre oblasti uvádzania do prevádzky, údržby a opráv palety produktov Reflex. V závislosti od produktovej oblasti pritom zohľadňujeme a riešime aktuálne právne usmernenia a predpisy. Každé školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Naše aktuálne ponuky školení, ako aj prihlásenie na školenia nájdete na www.reflex4experts.com [Link: https://www.reflex4experts.com/training/].

Školenie Popredajný servis a služby

Školiace stredisko Reflex

Váš kontakt na školiace oddelenie spoločnosti Reflex

Pre všetky otázky týkajúce sa našich školení, nadchádzajúcich termínov alebo rezervácie.
(pondelok ‒ piatok: 8:00 ‒ 15:30 hod.)