Ešte komfortnejšie

S Reflex Control Smart je prístup k Servitec S, Servitec Mini, Reflexomat XS a Reflexomat Silent Compact možný cez Bluetooth pomocou smartfónu. Aplikácia je tak ďalšou digitálnou službou pre špecializovaných remeselníkov na jednoduché uvedenie do prevádzky. Koncoví zákazníci si tiež môžu prispôsobiť individuálne časy odplynenia, ako sú dni v týždni a čas. Aplikácia poskytuje navyše bezpečnosť: zobrazuje chybové hlásenia – napríklad keď sa zistí nedostatok vody. 

Integrovaný asistent p₀ pre bezchybné uvedenie do prevádzky
Prevádzkový asistent pre diagnostiku chýb, uvedenie do prevádzky, servis a údržbu