Thinking solutions

Spoločnosť Reflex je popredným poskytovateľom kompetentných riešení v oblasti systémov technického vybavenia budov na rozvod a zásobovanie vodou. V rámci osvedčeného a na budúcnosť orientovaného hlavného princípu „Thinking Solution“ sa zameriavame na komplexné riešenia, ktoré kladú dôraz na synergie produktových oblastí Reflex a SINUS.

Považujeme sa za hnaciu silu vo vývoji prvotriednych výrobkov, inteligentných konceptov a veľmi efektívnych riešení pre zariadenia akejkoľvek veľkosti a komplexnosti. Partnerská spolupráca, dôsledná orientácia na zákazníka a rozsiahly servis dopĺňajú spektrum našich služieb.

Komplexné riešenia

Malý rodinný dom v susedstve, viacrodinný komplex budov alebo hotel na okraji mesta a veľký priemyselný závod pred bránami metropoly: Všetky tieto stavebné objekty využívajú výhody našich vysokokvalitných systémov technického vybavenia pre vykurovanie a zásobovanie teplou vodou. Pretože naše riešenia ponúkajú odpovede na rôzne ciele. Optimálnu účinnosť zabezpečujú napríklad vysoko výkonné zásobníky A na jednej strane, ako aj vysoko účinné odplyňovacie systémy na strane druhej, ktoré sa osvedčili už pred viac ako 20 rokmi a ktoré sa neustále prispôsobujú potrebám trhu ďalším inovatívnym vývojom. 

Riešenia pre zariadenia akejkoľvek veľkosti a zložitosti

Produktové riešenia

História spoločnosti je históriou neustáleho vývoja. Z kuchynských prístrojov sa prešlo na tvárnenie ocele a z jednotlivých výrobkov na komplexné systémy, ktoré medzi sebou inteligentne komunikujú. Portfólio spoločnosti Reflex dnes siaha od udržiavania tlaku, odplyňovania a odlučovania, cez doplňovanie a úpravu vody až po zásobníky teplej vody, výmenníky tepla a hydraulické rozvodné a zásobovacie komponenty. Okrem toho ponúkame štandardizovaný alebo priamo na mieru šitý popredajný servis a služby, ako aj individuálne školenia a programy ďalšieho vzdelávania pre našich zákazníkov. 

Produktové riešenia od spoločnosti Reflex & SINUS

Prefabrikácia

Ako dlhoročný partner pre veľké projekty veľmi dobre poznáme procesy priamo na mieste. To je jeden z dôvodov, prečo sa dôsledne spoliehame na prefabrikáciu, aby sme tým časovo zefektívnili a zabezpečili procesy priamo na mieste. Výhoda pre prevádzkovateľa: dostane kompletne prefabrikované a vopred otestované riešenie pozostávajúce z udržiavania tlaku, odplyňovania, doplňovania a úpravy vody vrátane kompletných potrubí a ovládania. Uvedenie do prevádzky, ako aj následné údržbárske činnosti môže v prípade požiadavky vykonávať náš vlastný profesionálny zákaznícky servis. Komplexný balík starostlivosti pre našich zákazníkov.

Prefabrikované kompletné riešenia od spoločností Reflex a SINUS

Projektové riešenia – Poradenstvo, plánovanie a podpora projektov

Tím oddelenia „Projektové riešenia“ je vašim komplexným partnerom vo všetkých otázkach technológie vodovodných systémov budov.

Komplexné myslenie, pohľad na súvislosti a vzťahy, ako aj kompetencia v oblasti riešení do posledného detailu – to sú nároky, ktoré kladieme aj sami na seba a vďaka ktorým sme silným a zodpovedným partnerom pri mimoriadne citlivých projektoch, komplexných veľkých zariadeniach a špeciálnych riešeniach.

Projektové referencie

Či už ide o elektrárne a teplárne, nemocnice, hotely a obytné komplexy, továrne alebo výpočtové strediská – všade tam, kde sa používajú riešenia technológie vodovodných systémov budov, vám poskytuje svoje know-how náš tím projektových riešení, ktorý je vaším partnerom v tejto oblasti. Pri komplexných veľkých projektoch sa môžete spoľahnúť na špecifické odborné znalosti nášho dobre zohraného tímu odborníkov, zamerané na dané odvetvie.