Technika rozdeľovačov – ochranná známka sínusová krivka

Technika rozdeľovačov tvorí základnú kompetenciu spoločnosti Sinusverteiler, ktorá má za sebou takmer 40-ročnú históriu priekopníckych inovácií. Sínusová krivka je obchodnou značkou rozdeľovačov. Vstupná a vratná komora sú skonštruované tak, že sú zarovnané so sínusovou krivkou prebiehajúcou v strede a nachádzajú tak svoje miesto v čoraz menších vykurovacích centrálach. Ďalšia výhoda: táto jedinečná konštrukcia zaisťuje, že podmienky prúdenia sú v laminárnom rozsahu, čo udržuje nízke straty tlaku a prenos tepla. 

Rozdeľovače

 • Priestorovo úsporná jednotka rozdeľovača vďaka špeciálnemu usporiadaniu vstupnej a vratnej komory
 • Optimálne prietokové podmienky s nízkym prenosom tepla
 • Rôzne varianty pre všetky požiadavky a oblasti použitia

Kompaktné a inteligentné riešenia rozdeľovačov

Rozdeľovače sa používajú v širokej škále prevedení vo vykurovacích a chladiacich systémoch na distribúciu energie vo forme tokov médií v zariadení. Platí to pre systémy pitnej aj úžitkovej vody. Tvoria rozhranie medzi primárnou (výrobca) a sekundárnou (spotrebiteľ) stranou. Vďaka svojmu priaznivému prietokovému správaniu zaisťujú bezpečnú hydrauliku a tiež uľahčujú montáž.

Okrem klasických jednokomorových a kompaktných rozdeľovačov ponúka Sinus aj inovatívne varianty a individuálne prefabrikované špeciálne riešenia. Napríklad Sinus HydroFixx je výkonná kombinácia rozdeľovača a hydraulickej výhybky.

Produktové riešenia v technike rozdeľovačov

Hydraulické výhybky

 • Vysoká účinnosť zariadenia vďaka zníženému výkonu čerpadla a nepretržitej prevádzke komponentov
 • Možnosť odlučovania magnetitu cez magnetitové filtračné sviečky
 • Vhodné na odlučovanie unášaných plynov a suspendovaných látok

Optimálne riešenie pre odstránenie nesprávneho hydraulického spínania

Hydraulické výhybky zaisťujú vysokú stabilitu a bezpečnosť vo vykurovacích a chladiacich zariadeniach. Vytvárajú hydraulické odlučovanie primárnej a sekundárnej strany. Pomocou svojej konštrukcie vyrovnávajú kolísavé objemové prietoky a zabraňujú tak hydraulickým problémom, keďže čerpadlá sa navzájom neovplyvňujú. Najmä v dnešných dynamických systémoch sú hydraulické výhybky základom bezpečnej a efektívnej hydrauliky.

Produktové riešenia v technike rozdeľovačov

Multivalentné riešenia

 • Kombinuje multivalentnú distribúciu, akumuláciu energie a hydraulické odpojenie
 • Individuálne navrhnuté a vyrobené na mieru
 • Žiadny vplyv na rôzne obvody v rôznych podmienkach zaťaženia

Všestranný talent v technike zariadení

Produktová oblasť multivalentných riešení ponúka výrobky špeciálne pre multivalentné systémy. Tie umožňujú prevádzku hydraulických systémov s rôznymi teplotnými úrovňami. Tieto rôzne teploty majú najmä vykurovacie systémy s rôznymi typmi výroby tepla. Multivalentné riešenia zabezpečujú efektívne a udržateľné využitie teplôt a výkonov.

Použitím SINUS MultiFlow Expert alebo SINUS MultiFlow Center je možné systémy spoľahlivo rozdeliť do príslušných teplotných úrovní. SINUS MultiFlow Center preberá funkčnosť hydraulickej výhybky, rozdeľovača a energetického zásobníka v jednom.

Multivalentné riešenia v technike rozdeľovačov

Kompletné systémy a individuálna prefabrikácia

 • Výrazná úspora nákladov a času pri montáži
 • Prispôsobené požiadavkám zákazníka
 • Skúška tesnosti a prísna záverečná kontrola všetkých dielov pred dodaním

Individuálne celkové riešenia v technike rozdeľovačov

SINUS ProfiFixx je kompletný systém pozostávajúci z rozdeľovača, prírubových čerpadlových skupín a izolácie v súlade so zákonom o energetike budov. Systém je možné konfigurovať individuálne, takže rozdeľovač a príslušné vykurovacie okruhy a prívody môžu byť prispôsobené projektu. SINUS ProfiFixx je možné flexibilne použiť vo vykurovacích systémoch do 1 600 kW.

Pre špeciálne požiadavky ponúkame úplne individuálnu prefabrikáciu. Tu sú všetky jednotlivé montážne diely vyrobené na mieru podľa potrieb zákazníka až po hotovú montáž rozdeľovača. Pre optimálnu bezpečnosť prebieha presná výroba vrátane základu a tlakovej skúšky všetkých dielov.

Kompletné systémy a individuálne riešenia v technike rozdeľovačov