Viac komfortu – to vždy bolo a je našou hnacou silou.

Požiadavky na systémy sú čoraz komplexnejšie, počet kvalifikovaných odborníkov však klesá. S našimi produktmi a servisnými službami zjednodušujeme a optimalizujeme procesy, a to od počiatočného procesu plánovania cez montáž a uvedenie do prevádzky až po následnú údržbu priamo na mieste. Aby ste mali viac času na podstatné veci. 

Naše aplikácie vám uľahčia prácu!

Zabezpečiť čo najefektívnejšie a najjednoduchšie pracovné postupy. To je cieľom našich digitálnych nástrojov. Komplexné servisné služby a inteligentné aplikácie, ktoré podporujú našich zákazníkov v ich každodennom živote, boli vždy súčasťou ponuky služieb spoločnosti Reflex.

Celý svet našich nástrojov a aplikácií Reflex

Komplexné, jednoduchým spôsobom!

Vyvíjame riešenia na mieru alebo dodávame priamo prefabrikované Skidy pre komfortnú montáž. Efektívny a hladký, bezpečný proces: náš tím Project Sales umožňuje komfortné realizovanie komplexných projektov.

Prefabrikované riešenia šmyku od spoločnosti Reflex

Čo pre vás môžeme urobiť?

Digitálne objednávky údržby, dátový servis alebo stavové hlásenia – náš popredajný servis je excelentným partnerom, v plnej miere prispôsobený vašim požiadavkám. Naši odborníci a technici vám poskytnú okamžitú a presnú podporu, či už ide o údržbu, poradenstvo v oblasti produktov alebo zákaznícky servis – a to digitálnou aj analógovou formou. Do akej miery je to komfortné?

Popredajný servis a služby spoločnosti Reflex

Vybrané referencie projektov s využitím riešení Skid

Reflex-Referenz Rechenzentrum

Rechenzentrum

Výpočtové centrumChladenie
Reflex-Referenz Forschungs- & Entwicklungszentrum

Forschungs- und Entwicklungszentrum

Výpočtové centrumChladenie