Význam odlučovacích a odplyňovacích systémov

Plynové prípojky v systémoch na teplú a studenú vodu narúšajú funkciu až do úplného zlyhania častí a systémov zariadenia. Znižujú účinnosť prenosu energie a vytvárajú riziko korózie. Korózia podporuje tvorbu nečistôt a kalu vo vykurovacích a chladiacich okruhoch, čo môže viesť k ďalšiemu poškodeniu celého systému. Každá technológia, ktorá umožňuje odplyňovanie/odlučovanie, má charakteristickú účinnosť z hľadiska odplyňovacieho a odlučovacieho výkonu. Najvýkonnejším systémom je odplyňovanie pomocou vákuových rozprašovací trubíc Reflex Servitec. Vďaka kombinácii odlučovačov nečistôt a kalov vzniká veľmi účinná synergia pre optimálnu prevádzku systémov techniky rozvodu vody.

Odlučovač vzduchu a nečistôt

  • Trvale spoľahlivá funkcia
  • Odvzdušňovanie a odlučovanie magnetitu, mikrobubliniek, nečistôt alebo kalu
  • Špeciálne vyvinuté odvzdušňovače a odlučovače mikrobubliniek dostupné pre použitie v solárnych zariadeniach

Efektívny prenos energie bez rizika korózie

Technológia odvzdušňovania a odlučovania odstraňuje častice plynu, nečistôt a kalu zo systémov pre rozvod vody, predchádza prevádzkovým poruchám a znižuje potenciál vzniku korózie.

Pokiaľ ide o voľné plyny nachádzajúce sa v systéme, rozlišujeme medzi viditeľnými veľkými plynovými bublinkami, ktoré je možné odvzdušniť, a malými, sotva viditeľnými plynovými bublinkami, ktoré sú súčasťou prúdenia v médiu. Tieto sa vyskytujú ako takzvané mikrobubliny a musia byť aspoň odlúčené.

Okrem korózie môže znečistenie zo starého alebo zle vyčisteného potrubia a usadeniny vodného kameňa viesť aj k tvorbe nečistôt a kalu v systéme. To nevyhnutne vedie k ďalšiemu narušeniu bezproblémovej prevádzky systémov.

Produktové riešenia v odlučovaní vzduchu a nečistôt
Broschüre Abscheidetechnik

Segmentová brožúra

Technológa odlučovania

Technológia odvzdušňovania a odlučovania Reflex spoľahlivo odstraňuje plynové bublinky, častice nečistôt a kalu zo systému a tým výrazne zlepšuje kvalitu vody.

Systémy odplyňovania

  • Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky
  • Výkonné centrálne odplyňovanie obsahovej a doplňovacej vody
  • Patentované prepínanie ventilov pre plne automatické hydraulické vyrovnanie

Spoľahlivá ochrana pred problémami s plynom v malých a veľkých zariadeniach

Plyny sú významným rušivým faktorom vo vykurovacích a chladiacich systémoch. Ako súčasť vody bránia prietoku, spôsobujú riziko korózie a znižujú výkon celého zariadenia. Aby sa predišlo tomuto problému, odporúča sa komplexné odplynenie.

Pri odplyňovaní pomocou vákuových rozprašovacích trubíc sa odstráni iba čiastočný prietok vody zo systému, odplyní sa vo vákuu a vráti sa do zariadenia takmer bez plynu. Nedostatočne nasýtená voda môže teraz absorbovať nové plyny v systéme zariadenia a tým spôsobiť trvalé zníženie koncentrácie plynu v celej sieti zariadení. Výsledkom je optimálna úprava vody v zariadení, zdokonalené hydraulické vyrovnanie a systém funguje efektívnejšie a bez problémov. 

Princíp funguje flexibilne v mnohých oblastiach a je možné ho použiť v technicky náročných domoch pre viac rodín, sieťach diaľkového vykurovania a individuálnych špeciálnych riešeniach vo veľkých priemyselných zariadeniach. Spoločnosť Reflex na to ponúka široké portfólio riešení a so Servitec Mini vyvinul aj technológiu pre súkromný sektor pre zariadenia do 100 kW.

Produktové riešenia v oblasti odplyňovania
Broschüre Vakuum-Sprührohrentgasung

Segmentová brožúra

Odplyňovanie pomocou vákuových rozprašovacích trubíc

Naše systémy odplyňovaia z produktového radu Servitec zaisťujú maximálny komfort. Vďaka zlepšenej kvalite vody môžu napríklad majitelia domov ťažiť z väčšieho komfortu bývania, inštalatéri zo znížených nákladov na údržbu a prevádzkovatelia zariadení z trvalej prevádzkovej bezpečnosti a efektívnosti.