Uvedenie do prevádzky a údržba

Zásobovacie technické zariadenia sa stávajú čoraz komplexnejšími. To platí pre techniku, ako aj pre povinnosti týkajúce sa dokumentácie a testovania. S popredajným servisom spoločnosti Reflex ste v dobrých rukách aj po realizovaní kúpy. Naše dlhoročné odborné znalosti, špecializované na svet riešení Reflex, vám ponúkajú najvyššiu úroveň bezpečnosti a funkčnosti vášho zariadenia. 

  • Odbornosť a dlhoročné skúsenosti so všetkými výrobkami Reflex
  • Zákaznícky servis v závode v v celej krajine – rýchla reakcia na mieste
  • Kvalifikovaný personál s know-how o najnovších výrobkoch a smerniciach
  • Dodržiavanie právnych predpisov, a tým aj ustanovení o zodpovednosti a záruke
  • Optimálne nastavené systémy pre maximálnu efektivitu a funkčnosť

Objednanie zákazníckeho servisu v závode

Naši odborníci sú vám samozrejme vždy k dispozícii. V prípade uvádzania do prevádzky, údržby alebo opráv môžete náš zákaznícky servis priamo objednať.

Servis v závode Reflex