Energizing Water and Comfort

Silné značky divízie Winkelmann Building+Industry sú symbolom kompetencie, inovácie a spoľahlivosti. Vlastné výskumné a vývojové oddelenia, vzájomne sa dopĺňajúca spolupráca s renomovanými externými výskumnými inštitúciami, ako aj najmodernejšie výrobné procesy a techniky zabezpečujú, že naše produkty vykurovacej, chladiacej a klimatizačnej techniky rozvodu vody zodpovedajú vždy najnovšiemu stavu techniky a spĺňajú požiadavky na energeticky efektívnu prevádzku celých systémov.

Najmä teraz, v čase nedostatku fosílnych energetických zdrojov, čelíme ešte intenzívnejšie našej zodpovednosti prispieť k úspechu energetickej transformácie. Naše smerovanie je tu jasne formulované. V rámci projektu „Energizing Water and Comfort“ sa zameriavame na energetickú účinnosť, udržateľnosť a komfort vodovodných systémov.

Energetická účinnosť, udržateľnosť a komfort vodovodných systémov

Politika riadenie obchodnej jednotky Winkelmann Building+Industry

Obchodná jednotka Winkelmann Building+Industry si stanovila za cieľ vytvoriť prostredie nad rámec právnych a normatívnych predpisov, v ktorom sa zákazníci a dodávatelia vnímajú ako partneri.

Naše silné značky

Reflex - Thinking solutions

Sme jedným z popredných dodávateľov vysokokvalitných systémy technického vybavenia vykurovania a zásobovania teplou vodou.
V našom westfálskom Ahlene vyvíjame, vyrábame a predávame okrem membránových tlakových expanzných nádob inovatívne komponenty a komplexné riešenia na udržiavanie tlaku, doplňovanie, odplyňovanie, úpravu vody, ako aj zásobníky teplej vody a doskové výmenníky tepla. Hydraulické rozvodné a zásobníkové komponenty, ktoré ponúkame v našom portfóliu, dodáva naša partnerská spoločnosť Sinusverteiler, ktorá je súčasťou skupiny Winkelmann od roku 2014 a pôsobí na trhu spolu so spoločnosťou Reflex. 

Spoločnosť Reflex je jedným z popredných dodávateľov vysokokvalitných systémy technického vybavenia vykurovania a zásobovania teplou vodou.

Nema - Your smart choice for hydraulic applications

Spoľahlivé a s dlhou životnosťou: Ako výrobca vysokokvalitných membránových tlakových expanzných nádob využíva Nema Winkelmann know-how a optimalizované procesy skupiny Winkelmann.

Nádoby spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu, spoľahlivosť a jednoduchosť montáže na jednej strane a cenovú citlivosť na mimoeurópskych trhoch na strane druhej.

Spoločnosť Nema je výrobcom vysokokvalitných membránových tlakových expanzných nádob za nízke obstarávacie náklady

Winkelmann - OEM Competence

Spoločnosť Winkelmann je jedným z popredných svetových výrobcov originálneho vybavenia (Original Equipment Manufacturer - OEM) pre zásobníky na vodu, membránové tlakové expanzné nádoby, nádrže na pitnú vodu, odlučovače a rozdeľovače.

Ako súčasť obchodnej jednotky Winkelmann Building+Industry skupiny Winkelmann zastupuje značka Winkelmann OEM obchod s komponentmi a systémami v budovách všetkých typov a veľkostí, ako aj v najrôznejších priemyselných odvetviach a sektoroch.

OEM riešenia pre zásobníky vody, membránové tlakové expanzné nádoby, nádrže na pitnú vodu, odlučovače a rozdeľovače