Doplňovacie systémy v zásobovacích zariadeniach

Základným predpokladom pre čo najlepší prenos tepla a s čo najmenšími stratami tepla je teplonosná látka, ktorá musí byť k dispozícii v dostatočnom množstve a primeranej kvalite. So systémami doplňovania Reflex sa vyhnete nedostatku vody, predídete problémom so vzduchom a dosiahnete oddelenie systému od siete pitnej vody. Pretože naše systémy kombinujú tri funkcie: Oddeľovanie systému, úprava vody a monitorovanie doplňovania. 

Systémy doplňovania

  • Monitorovanie tlaku v systéme a spustenie doplňovania, ak tlak hladina tlaku klesne
  • Spoľahlivá prevencia problémov so vzduchom prostredníctvom primeranej vodnej predlohy
  • Bezpečné doplňovanie zo sietí pitnej vody podľa DIN EN 1717 a DIN 1988

Pre dlhodobú stabilnú prevádzku širokej škály typov zariadení

Nedostatok vody vo vykurovacích alebo chladiacich zariadeniach zhoršuje funkciu používaného udržiavania tlaku. To môže mať za následok vzduchové bubliny, masívne problémy s cirkuláciou, kavitáciu v obehových čerpadlách a v najhoršom prípade totálne zlyhanie systému. Preto sa odporúčajú systémy doplňovania, ktoré súčasne fungujú aj ako zariadenie na kontrolu tlaku.
 
Čo sa týka sledovania a riadenia doplňovania vody, rozlišuje sa medzi ručným doplňovaním vody a automatickými systémami doplňovania. Kým pri automatickom dopĺňaní zabezpečuje automatické ovládanie vždy optimálnu hladinu/tlak v systéme, pri ručnom dopĺňaní je „riadenie“ dopĺňania v kompetencii prevádzkovateľa. 

Ak sa dopĺňanie vykonáva cez verejnú sieť pitnej vody, zásobovacia sieť musí byť chránená oddelením siete pitnej vody a úžitkovej vody.

S produktovými radmi Fillset a Fillcontrol otvára spoločnosť Reflex širokú škálu riešení pre manuálne a automatické dopĺňanie vody.

Produktové riešenia v oblasti doplňovania

Systémy na úpravu vody

  • Ochrana zariadenia a úspora energie znížením tvorby vodného kameňa
  • Zníženie tvorby vodného kameňa a korózie spôsobenej chloridmi, síranmi, dusičnanmi, fosfátmi
  • Jednoduchá a kompaktná montáž, ako aj nekomplikovaná manipulácia vďaka jednoduchej výmene vložky

Spoľahlivo vysoká kvalita vykurovacej vody

Od moderných kotlov sa vyžaduje neustále sa zvyšujúce zaťaženie vykurovacej plochy. Tým sa zvyšuje aj riziko usadenín, najmä vodného kameňa. To môže znížiť výkon a v najhoršom prípade viesť k zničeniu kotla. Aby sa tomu zabránilo, Reflex ponúka Fillsoft, program na úpravu vody, pomocou ktorého možno plniacu a doplňovaciu vodu upravovať v súlade s normami. Reflex odporúča zvážiť Fillsoft pre každý systém doplňovania vody, pretože významne prispieva k väčšej bezpečnosti zariadenia.

Okrem variantu Fillsoft, ktorý slúži iba na zmäkčovanie vody, je k dispozícii aj riešenie Fillsoft Zero na odstraňovanie soli vo vode. Tento typ úpravy vody sa často odporúča pri použití hliníkových materiálov v oblasti generátorov tepla. Základom je kryt Fillsoft, ktorý je potom možné individuálne vybaviť príslušnými živicovými vložkami na zmäkčenie alebo odstraňovanie soli.

Produktové riešenia úpravy vody
Broschüre Nachspeisesysteme & Wasseraufbereitungstechnik

Segmentová brožúra

Systémy na doplňovanie a technológia úpravy vody

Bez ohľadu na to, či ide o malé alebo veľké zariadenie, teplonosné médium by malo byť v systéme vždy k dispozícii v dostatočnom množstve a kvalite. Do úvahy treba brať aj miestne požiadavky, ako je napr. miestna kvalita vody. S technológiami na úpravu a doplňovanie vody Reflex si môžete byť vždy istí.