Partnerstvá

Na aktívne formovanie našej budúcnosti je potrebné spoločné nasadenie v rámci nášho odvetvia, riešenie otázok presahujúcich naše odvetvie a tiež výrazné zvyšovanie šancí a možností s pozitívnym vplyvom na hospodárske a spoločensko-politické dianie. Tieto šance využívame na všetkých úrovniach, či už hospodárskej alebo verejnoprospešnej.

ARGE Neue Medien

ARGE Neue Medien je združenie viac ako 120 výrobcov značkových produktov v odvetví SHK (nem. skratka pre sanitu, vykurovanie a klimatizáciu), ktoré vytvorilo štandard pre produktové údaje a dátové formáty pre 3-stupňový distribučný kanál a v súčasnosti je neodmysliteľnou súčasťou odvetvia SHK. ‚Arge‘ stanovuje štandardy v oblasti digitálneho prenosu údajov a optimalizácie procesov elektronického objednávania.

building-masterdata.com

Na tejto platforme môžu profesionáli v sektore SHK (nem. skratka pre sanitu, vykurovanie a klimatizáciu) nájsť všetky produktové údaje a dokumenty, ktoré potrebujú pre svoju prácu a ktoré sú k dispozícii ako bezplatná služba popredných výrobcov v tejto oblasti. Viac informácií nájdete v priloženom letáku alebo sa môžete zaregistrovať priamo na stránke building-masterdata.com.

Najdôležitejšou zložkou je štandard prenosu údajov zavedený pred 10 rokmi, ktorý bol pôvodne distribuovaný prostredníctvom priemyselného portálu SHK (nem. skratka pre sanitu, vykurovanie a klimatizáciu) a dnes ako building-masterdata.com poskytuje údaje pre obchodný a remeselný sektor na vysokej úrovni.

Our partners