Reflex Winkelmann

Produkty pre komplexné riešenia v oblasti technického vybavenia budov a zásobovacej techniky

Spoločnosť Reflex Winkelmann GmbH je jedným z popredných dodávateľov vysokokvalitných systémov technického vybavenia pre vykurovanie a zásobovanie teplou vodou. Pod osvedčenou a na budúcnosť orientovanou koncepciou „Thinking Solutions“ sa zasadzujeme za komplexné riešenia a vytvárame komplexnú ponuku pre našich zákazníkov prostredníctvom synergie značiek Reflex a SINUS. Považujeme sa za hnaciu silu vo vývoji prvotriednych výrobkov, inteligentných konceptov a veľmi efektívnych riešení pre zariadenia akejkoľvek veľkosti a komplexnosti.

Školenie Reflex je investíciou do vášho budúceho úspechu

Či priamo na mieste, online alebo individuálne – vždy zodpovedajúce najnovšiemu stavu techniky. Náš školiaci program reflex4experts je orientovaný na vaše potreby a ponúka vhodné školenia pre každú úroveň znalostí a každú cieľovú skupinu.

Vedomosti a kompetencie vám zaisťujú výhodu pre úspech vašej každodennej práce.

Novinky zo sveta spoločnosti Reflex

Veľtrhy a podujatia

Our partners

Kontakt na spoločnosť Reflex