Úspešní s udržateľnosťou

Cieľom našej spoločnosti je podporovať našich zákazníkov pri dosahovaní ich cieľov v oblasti dekarbonizácie a udržateľnosti. My sami idem pritom dobrým príkladom: Ako spoločnosť, ktorá sa konzekventne orientuje na budúcnosť, sme sa zaviazali dodržiavať princípy dlhodobo udržateľnej energetickej politiky.

Osobné nasadenie a prezieravosť nášho majiteľa Heinricha Winkelmanna, ktorý v roku 2010 prevzal vedenie v štvrtej generácii vlastníkov a vyhlásil trvalo udržateľné konanie za najvyššiu prioritu, vytvára rámec pre nové smerovania. Aktivity ako výroba a poľnohospodárstvo s autarknou elektrickou energiou, solárne panely prevádzkované vo vlastnej réžii a v budúcnosti tiež vstup do sektora veternej energie, to sú majákové projekty, ktoré nás vždy znovu a znovu inšpirujú k ďalším úvahám.

Naše materiály? Čím ďalej, tým udržateľnejšie!

Zodpovedné narábanie s obmedzenými zdrojmi znamená myslieť dopredu. Jedným z príkladov je armatúra Fillset Compact Twist, ktorá predstavuje míľnik vzhľadom na používanie materiálov bez obsahu olova. Armatúra na priame prepojenie doplňovacích zariadení pre vykurovacie a chladiace vodné systémy so sieťami pitnej vody má obsah olova nižší ako 0,1 %, čím už teraz výrazne presahuje požiadavky európskej smernice o pitnej vode EÚ 2020/2184. Len jeden príklad pre ekologicky udržateľné špeciálne zliatiny. 

Záruka udržateľnosti

Zakladáme si na našej kvalite a na mnohé z našich výrobkov automaticky poskytujeme 5-ročnú záruku V prípade ďalších produktov, ako je napríklad odplyňovanie Servitec alebo automaty na udržiavanie tlaku Reflexomat & Variomat, je možné záruku predĺžiť na 5 rokov v kombinácii so zmluvou o údržbe so spoločnosťou Reflex. Trvalý úžitok pre vás: zariadenie, ktoré vždy pracuje s maximálnou účinnosťou v optimálnom nastavení. Opotrebenie a poškodenia nemajú takmer žiadnu šancu a vaše zariadenie zostane plne funkčné po mnoho rokov – vrátane znížených prevádzkových nákladov.

Záruka spoločnosti Reflex

Stanovenie udržateľných štandardov

Ako rodinná spoločnosť štvrtej generácie sa zaväzujeme k zodpovednému hospodáreniu – konzekventne a vo všetkých oblastiach. A v rámci tejto zodpovednosti už teraz myslíme na budúcnosť: sme zapojení do mnohých iniciatív pre udržateľné hospodárenie a boli sme ocenení rôznymi značkami a certifikátmi.

Kvalita Reflexu

Vybrané projektové referencie s mimoriadnou udržateľnosťou

Reflex-Referenz Winkelmann Powertrain Components

Winkelmann Powertrain Components

TováreňVykurovanie
Reflex-Referenz Hof Grabenmeier

Energieautarker Hof Grabenmeier

FarmaSolárne teploVykurovaniePitná a úžitková voda
Reflex-Referenz Villa

Villa Zuiderhoeve

Rodinný domVykurovanie