Obrázok výrobku

Č. položky: 8800100

Reflex Reflexomat XS

stanice na udržanie tlaku riadené kompresorom, sivá, 6 bar

Technické údaje

Typ

XS

Farba

sivá

Menovitý objem

80 l

Max. užitočný objem

72 l

Max. prípustná systémová teplota

120 °C

Max. prípust. Prevádzková teplota

70 °C

Max. príp. prevádzkový pretlak

6 bar

Max. hladina akustického tlaku

57 dB(A)

Stupeň ochrany

IP 54

Prípojka

G 1"

Prípojka elektrická

230V/50Hz

Max. elektr. menovitý výkon

0,25 kW

Priemer

480 mm

Max. výška

1016 mm

Výška vodovodnej prípojky

153 mm

Miera sklopenia cca.

1035 mm

Hmotnosť

28,00 kg

Detaily produktu

Reflexomat
Hydraulický a riadiaci modul pre kompresorom riadenú stanicu na udržiavanie tlaku Reflexomat na udržiavanie tlaku a na reguláciu doplňovanej vody v uzavretých okruhoch vykurovacej vody a chladenia. Vyrobené podľa DIN EN 12828 a požiadaviek VDI 4708 so značkou CE. Vhodné na použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Funkčná jednotka pozostáva z na podlahe stojacej tlakovej expanznej nádoby s membránou, skonštruovanej podľa DIN EN 13831 ako aj smernice EU 2014/68/EU (EU-DGRL) s označením CE ako aj nasadenej riadiacej jednotky z pneumatického zariadenia so stlačeným vzduchom a vertikálne, App pre obsluhu vyrovnanej riadiacej a ovládacej jednotky Control Smart. V pneumatickej časti sa realizuje udržanie tlaku prostredníctvom kompresora so stlačeným vzduchom v spojení s pneumatickým magnetickým ventilom ako prepúšťacie zariadenie.
Tlaková expanzná nádoba s membránou:
 • stojace vyhotovenie s pätkami vrát. meracieho prevodníka k meraniu obsahu nádoby
 • systémová prípojka s integrovaným kompenzátorom
 • polmembrána
 • vnútorný priestor na strane vzduchu
 • zvonku kompletne poplastovaný
Na ochranu tlakovej nádoby pred tlakom sa používa poistný ventil. Tlak v systéme sa meria pomocou elektronického snímača.
Vo vzduchovej časti je tlak udržiavaný pomocou kompresora stlačeného vzduchu v spojení s elektromagnetickým ventilom stlačeného vzduchu a prepúšťacím ventilom. Tlak v systéme sa meria pomocou elektronického snímača. Vzduchová časť pozostávajúca z:
 • kompresora stlačeného vzduchu
 • elektromagnetického ventilu testovaného na komponenty
 • bezpečnostného ventilu testovaného na komponenty na ochranu tlaku v membránovej tlakovej expanznej nádobe
 • elektronického snímača tlaku
 • vľavo príslušné spojovacie vedenia
Ovládanie Control Smart je integrované v robustnom plastovom kryte, v ktorom je umiestnená silová aj komunikačná elektronika a ovládací panel s klávesnicou odolnou voči nečistotám. Bluetooth integrovaný ako štandardné komunikačné rozhranie. Ovládanie má plne automatické mikroprocesorové riadenie s časovou funkciou, rozlišovaním pamäte chýb a parametrov, LED displej prevádzkových režimov a všeobecných chybových hlásení, vizualizácia stavu riadenia pre tlak systému a všetky príslušné prevádzkové a chybové hlásenia s aplikáciou Control Smart cez Bluetooth komunikáciu. Komunikačná elektronika pozostávajúca z:
 • Rozhranie RS485 (galvanicky oddelené) pre prípojku voliteľných komunikačných komponentov
 • bezpotenciálový výstup k ďalšiemu vedeniu hromadného hlásenia
 • digitálny vstup k spracovaniu signálu kontaktného vodomera
 • 230V výstup k pripojeniu dopĺňacích staníc /odplyňovacích staníc závislých od úrovne
 • vstup k funkčnej požiadavke dopĺňania cez externý signál
Control Smart pracuje prostredníctvom funkcie Plug and Play k samostatnému rozpoznaniu tlaku zariadení, umožňuje bezdrôtovú komfortnú obsluhu cez aplikáciu (App) pre smartphone a tablet pre operačné systémy iOS a Android k jednoduchému uvedeniu do prevádzky a k vizualizácii prevádzky zariadení. Nasledujúce funkcie sú k dispozícii:
 • Intuitívne a samovysvetľujúce menu a sprievodca obsluhou
 • automatické nastavenie času a dátumu
 • Nastavenie a prestavenie minimálneho prevádzkového tlaku p0
 • Zobrazenie stavu, varovné zobrazenie a zobrazenie chýb k tlaku zariadenia a prevádzkových stavov vrát. diagnostických upozornení a odporúčaní k jednaniu
 • Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky (asistent uvedenia do prevádzky)
 • Individuálna parametrizácia
 • Asistent údržby a asistent odstránenia chýb
 • automatická aktualizácia softvéru pre riadenie zariadenia
Bezpečnostno a funkčne relevantné parametre sú chránené pred neautorizovaným prístupom. Riadiaca jednotka je kompletne zmontovaná a zapojená, pripravená na pripojenie v súlade s predpismi VDE, sieťový napájací kábel a sieťová zástrčka, systémové prípojky pomocou integrovaných uzáverov.
Funkčnosť udržiavania tlaku v rozsahu +/- 0,1 bar vrátane kontroly kompresora. Riadené doplňovanie vody, automatické prerušenie a chybové hlásenie pri prekročení doby chodu a / alebo počtu cyklov. Možnosť vyhodnotenia kontaktného vodomeru vrátane voliteľného monitorovania kapacity iónomeničov v doplňovacom potrubí. Dokumentácia a kontrola celého systému s ohľadom na uvedené parametre.

Stiahnuť

Príslušenstvo

Kontakt na tím Reflex a ďalšie informácie

Reflex Solutions Pro

 • Bezplatné použitie
 • Jednoduché a intuitívne
 • Podrobná dokumentácia
Reflex Solutions Pro

Pomocou programu Reflex Solutions Pro môžete rýchlo a ľahko plánovať všetky produkty firiem Reflex a Sinus pre Váš projekt. Po zadaní niekoľkých parametrov zariadenia získate Vaše individuálne riešenia produktu s kompletnou dokumentáciou.