Pravidelná údržba pre optimálny výkon systému

Pravidelná údržba zabudovaných systémov a komponentov je nevyhnutná pre bezpečnosť a funkčnosť vykurovacích a chladiacich systémov. Okrem toho je možné včas odhaliť a opraviť možné opotrebovanie a poškodenie. Odporúčame každoročnú údržbu našich zariadení na udržiavanie tlaku, dopĺňanie a odplyňovanie, to sa vzťahuje aj na membránové tlakové expanzné nádoby. Oddelenie popredajný servis a služby Reflex ponúka odborné poradenstvo a disponuje všetkými aktuálnymi certifikáciami na vykonávanie požadovanej práce a jej zaprotokolovanie v súlade so zákonom.

Prehľad našich služieb

Ako si objednať servisnú službu

Náš personál vám rád odpovie na akékoľvek otázky alebo poskytne individuálne poradenstvo! Pripravte si označenie výrobku a jeho rok výroby. Pozrite si tiež naše často kladené otázky na tému uvedenia do prevádzky.

Servis v závode Reflex