Zažiť virtuálne vynikajúcu technológiu

Spoznajte riešenia Reflex intuitívne: naša aplikácia Smart City s Augmented Reality to umožňuje. Jednoducho si stiahnite aplikáciu v App Store alebo Google Play a naskenujte značky Augmented Reality na našej webovej stránke, v našich reklamách, veľtržných stánkoch alebo brožúrach. Čo potom vidíte? To neviditeľné za viditeľným. Technológia, ktorá stojí za našimi produktmi a riešeniami. Spoznajte nás nanovo – vrátane aha efektu!

AR_značku naskenovať
Spoznajte technológie a funkcie

A takto to funguje

Zažite naše Reflex City s Augmented Reality

Stiahnite si aplikáciu a objavte a naskenujte značky v našich reklamách alebo na konci tejto stránky.

Obal brožúry Odplyňovanie s funkciou AR
Obal brožúry Odplynenie s funkciou AR