Interaktívne mesto Reflex City

bývanie, nákupy, práca a výroba: mesto predstavuje rozmanitosť. Rovnako individuálne ako je využívanie budov, sú aj požiadavky na techniku zásobovania.

Objavte celý svet spoločnosti Reflex s interaktívnym mestom Reflex City. Od prezentácie našich produktov cez riešenia a referencie až po prehliadky našich ťažiskových tém – tu získate 360° všestranný prehľad o našom komplexnom prístupe k riešeniam.

Interaktívne mesto Reflex City ‒ celý svet od spoločnosti Reflex.

Máte záujem o bližší pohľad na Reflex City?

V takom prípade sa tu môžete zaregistrovať na komentovanú prehliadku mesta v interaktívnej aplikácii Reflex City a kontaktovať nás na adrese marketing@reflex.de.

Thinking green so spoločnosťou Reflex

Klimatické zmeny a ich dôsledky, ako aj rastúce ceny energií sú ústrednými výzvami, ktoré sa týkajú nás všetkých – občanov, komunít a firiem. Ako spoločnosť Reflex Winkelmann si uvedomujeme dôležitosť efektívneho fungovania vykurovacích a chladiacich systémov a vnímame nevyhnutnosť využitia všetkých dostupných možností na dosiahnutie klimatických a v konečnom dôsledku nákladovo efektívnych úspor energie, najmä v oblasti vykurovania.

Sme odhodlaní plniť ciele spolkovej vlády v oblasti klimatickej politiky a už dnes významnou mierou prispievame k ochrane klímy.
Považujeme sa za priekopníkov vo vývoji udržateľných technológií zvyšujúcich účinnosť vykurovacích a chladiacich systémov, pretože kľúčovými faktormi sú optimálna hydraulika systému s médiom bez obsahu plynov, ako aj čo najlepší možný prenos tepla. A práve to sme vám schopní poskytnúť.