Dokázateľne účinné

Naše produktové riešenia preukázateľne výrazne znižujú spotrebu energie bez toho, aby dochádzalo ku stratám v oblasti komfortu a funkčnosti. Máme kompletný sortiment energeticky účinných riešení – od zásobníkov triedy A cez udržiavanie tlaku Variomat až po odlučovač Exdirt Twist. Nezabúdame ani na naše patentované vákuové odplyňovanie rozprašovacieho potrubia Servitec, ktoré v roku 2024 oslávi 25. výročie svojej existencie na trhu. Je to jeden z dôkazov, že zvyšovanie efektivity je už dlhodobo zakotvené v našej oblasti vývoja produktov. 

Ďalšou dôležitou súčasťou pre efektívnu prevádzku zariadení je optimálna kvalita vody. Či už ide o zmäkčovanie alebo odsoľovanie, vďaka nášmu portfóliu optimalizácie teplonosného média možno dosiahnuť značné zvýšenie prenosu tepla. 

Účinné vyvíjanie tlaku

Čím vyšší je stupeň účinnosti systému, tým je systém efektívnejší. A každopádne udržateľnejší. S našou technológiou Servitec a stanicami na udržiavanie tlaku Variomat zabezpečujeme maximálnu účinnosť – od rodinných domov až po priemyselné zariadenia. A podporujeme našich zákazníkov v dosahovaní ich klimatických cieľoch a v stanovovaní maximálnych štandardov udržateľnosti v ich odvetviach.

Vykurovanie s budúcnosťou

Čím vykurovací systém lepšie využíva zvyškové teplo, tým je účinnejší. Platí to predovšetkým pri využívaní rôznych nosičov energie. Či už ide o tepelné čerpadlo, obnoviteľné zdroje energie alebo zemný plyn: SINUS MultiFlow je multivalentným riešením. Trvalo udržateľný multitalent kombinuje fosílne, ako aj trvalo udržateľné nosiče energie a zabezpečuje bezpečnú hydrauliku pri maximálnej účinnosti.

Menej vodného kameňa, vyššia efektívnosť!

Čo majú spoločné bytové, priemyselné a komerčné zariadenia? Všetky pracujú efektívne len vtedy, keď je voda optimálne upravená. A to tiež znamená: čo najmenej vodného kameňa. Práve tu sa uplatňuje technológia na úpravu vody od spoločnosti Reflex. Výsledok: Žiadne usadeniny vodného kameňa, efektívna prevádzka zariadenia. 

Náklady na vykurovanie? Šetrenie!

Šetrenie jednoduchým spôsobom. Táto možnosť sa stále ešte dostatočne nevyužíva, najmä v súkromných domácnostiach, ktoré sú stále na čele konečnej spotreby energie na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody – v roku 2021 pripadalo iba na súkromné domácnosti 69 % spotreby. Riešenie pre akúkoľvek veľkosť zariadenia: Servitec a zásobník triedy A od spoločnosti Reflex. V tom prípade je výpočet celkom jednoduchý: Odplynenie plus efektívne zásobovanie teplou vodou sa rovná nižším nákladom na vykurovanie. 

Výpočet potenciálu nárastu energetickej účinnosti

Inovatívne udržiavanie tlaku, odplyňovanie, odlučovanie nečistôt: to sú súčasti efektívneho zariadenia. Koľko preukázateľne ušetríte? Kalkulačka energetickej účinnosti Reflex to zistí v niekoľkých krokoch.

Vybrané referencie projektov so zameraním na energetickú účinnosť

Reflex-Referenz Gateshead

Gateshead District Energy Centre

Lokálna vykurovacia sieťVykurovanie
Reflex-Referenz FEGA & Schmitt

FEGA & SCHMITT Elektrogroßhandel GmbH

TováreňVykurovanieChladenie
Reflex-Referenz GFM GmbH

GFM GmbH

TováreňPitná a úžitková voda