Opatrenia našej politiky riadenia

Aby to bolo možné zrealizovať, vytvorili sme pre našich zamestnancov kvalitné, ekologické a energeticky šetrné pracovné prostredie, ktoré sme potvrdili príslušnými certifikáciami.

Nové produkty a technológie vyvíjame s využitím čiastočne agilných a čiastočne klasických vývojových metód, pričom zohľadňujeme neustále zlepšovanie environmentálnych a energetických aspektov, ako aj udržateľnosť. Považujeme za svoju zodpovednosť zabezpečiť to v rámci celého dodávateľského reťazca výberom vhodných partnerov a jasným popisom našich požiadaviek.

Pri výrobe využívame moderné výrobné techniky, pri zohľadnení hodnotového reťazca šetriaceho zdroje.

V rámci výrobného systému Winkelmann sme zaviedli ďalší nástroj, pomocou ktorého v spoločnosti uplatňujeme prístup Kaizen.

V rámci digitalizácie využívame moderné komunikačné kanály na komunikáciu ako interne, tak aj s našimi zákazníkmi a dodávateľmi ako dôležitými externými partnermi vo všetkých lokalitách. Týmto spôsobom zabezpečujeme rýchlu celosvetovú dostupnosť relevantných informácií na plnenie spoločných úloh.

Prostredníctvom globálnej podpory centrálnych procesov skupiny Winkelmann implementujeme jednotné štandardy vo všetkých spoločnostiach skupiny Winkelmann a zabezpečujeme spoluprácu so zainteresovanými stranami, pričom zohľadňujeme platné zákony a smernice.

Managementpolitik

Politika riadenia

Naša politika riadenia zhrnutá na jednej stránke. 

Managementhandbuch

Manažérska príručka

V tejto príručke sa dozviete, odkiaľ pochádzame, prečo sme tam, kde sa dnes nachádzame, a čo je naším plánom.