Obrázok výrobku

Č. položky: 8910318

Reflex Variomat riadiaca jednotka VS 2-1/75 SC

pre tlak udržiavať, odplyňovať a dopĺňať, 10 bar

Technické údaje

Typ

VS 2-1/75 SC

Typ riadenia

Control Touch

Max. prípust. Prevádzková teplota

70 °C

Prípust. prevádzková teplota generátora

105 °C

Max. príp. prevádzkový pretlak

10 bar

Reakčný tlak SV strana nádoby

5,0 bar

Max. p0 nastavenie

6,5 bar

Max. hladina akustického tlaku

55 dB(A)

Stupeň ochrany

IP 54

Počet prípojok

2 St.

Prípojka elektrická

230V/50Hz

Prípojka expanzného potrubia

Rp 1"

Prípojka dopĺňania

Rp 1/2"

Max. elektr. menovitý výkon

1,10 kW

Max. výška

921 mm

Šírka

470 mm

Hĺbka

588 mm

Hmotnosť

49,90 kg

Detaily produktu

Regulačná jednotka Reflex Variomat
,hydraulický a riadiaci modul na udržiavanie tlaku, odplynenie a doplňovanie v uzavretých okruhoch vykurovacej vody a chladenia. Vyrobené podľa DIN EN 12828 a požiadaviek VDI 4708 so značkou CE. Vhodné na použitie v oblastiach citlivých na hluk.

Funkčná jednotka pozostávajúca z hydraulickej časti a riadiacej jednotky Control Touch. Obe sú ergonomické a ľahko sa udržiavajú a sú integrované do modulárneho systému stojaceho rámu z presných eloxovaných hliníkových profilov EV 1 s označením CE.

Hydraulická časť:
Udržanie tlaku sa realizuje prostredníctvom rotačného čerpadla z ušľachtilej ocele v spojení s robustným guľovým kohútom motora necitlivým na nečistotu s predradeným zachytávačom nečistoty ako prepúšťacie zariadenie. Poistný ventil slúži k zaisteniu tlaku pripájanej Variomat základnej nádoby VG príp. sekundárnej nádoby VF. Meranie systémového tlaku sa uskutočňuje prostredníctvom elekronického senzora. Systémové prípojky na strane tlaku sú vyhotovené ako zaistené uzatváracie guľové kohúty. Všetky armatúry sú umiestnené na otočnej základovej doske pre variabilnejšie usporiadanie hydrauliky.


Riadiaca jednotka Control Touch s farebným TFT displejom vrátane komunikačnej elektroniky je integrovaná v robustnom plastovom kryte navrhnutom ako panel a namontovaná vodorovne priamo na ovládacom prvku. Voliteľné samostatné a zvislé upevnenie na stenu, max. je možná vzdialenosť troch metrov od silovej elektroniky. Komunikačná elektronika pozostávajúca z:
 • 4,3 "odporového farebného dotykového displeja pre programovanie, prevádzkovú dokumentáciu a monitorovanie, ako aj poskytovanie pomocných textov pre všetky funkcie
 • dve rozhrania RS485 ako dátové a komunikačné rozhrania
 • sériové rozhranie TTL s dvomi pripájacími svorkami na pripojenie 2 dosiek IO
 • beznapäťový výstup na odovzdávanie hromadnej správy
 • dva galvanicky izolované analógové výstupy, napr. na tlak v systéme
 • Vstup na meranie z kontaktných vodomerov
 • Slot pre kompaktný zbernicový modul, SD kartu napr. na čítanie údajov, aktualizácie softvéru atď.
 • Výstup 230 V na pripojenie doplňovacieho elektromagnetického ventilu ovládaný výškou hladiny.
Silová elektronika je inštalovaná vo vlastnej plastovej rozvodnej skrini priamo pod riadiacou jednotkou. El. energia je dodávaná cez hlavný vypínač. Podrobne sa skladá z:
 • Hlavného vypínača na vonkajšej strane krytu
 • Ovládania čerpadla
 • Vedenia káblov pre externé pripojenia
 • Montážneho priestoru pre voliteľné moduly
  Kompletná riadiaca jednotka a potrubie je pripravené na pripojenie podľa predpisov VDE. Systémové prepojenia pomocou integrovaných uzáverov.
Control Touch je plne automatické a voľne parametrizovateľné mikroprocesorové riadenie s dotykovým ovládaním, hodinami reálneho času, rozlišovaním chýb a parametrov, kombinovaným grafickým a textovým zobrazením tlaku systému, stavu naplnenia nádoby a všetkých relevantných prevádzkových a poruchových hlásení, funkčného diagramu, signalizácie aktívneho prevádzkového režimu, hromadného hlásenia poruchy, minimálnej úrovne naplnenia a Funkcia čerpadla, prepúšťacieho guľového ventilu so servopohonom a doplňovacieho ventilu.

Funkčnosť udržiavania tlaku v rozsahu +/- 0,2 bar vrátane monitorovania čerpadla. Optimalizované odplynenie vody v systéme prostredníctvom patentovanej, plne automatickej regulácie prekročenia s cyklami pre kontinuálne, intervalové a dodatočné odplynenie. Riadené doplňovanie vody, automatické prerušenie a chybové hlásenie pri prekročení doby chodu a / alebo počtu cyklov. Spracovanie signálu z kontaktného vodomeru na obmedzenie maximálneho množstva a / alebo na vyhodnotenie kapacity iónomeničov v doplňovacom potrubí. Dokumentácia a kontrola celého systému s ohľadom na uvedené parametre.

Stiahnuť

Príslušenstvo

Kontakt na tím Reflex a ďalšie informácie

Reflex Solutions Pro

 • Bezplatné použitie
 • Jednoduché a intuitívne
 • Podrobná dokumentácia
Reflex Solutions Pro

Pomocou programu Reflex Solutions Pro môžete rýchlo a ľahko plánovať všetky produkty firiem Reflex a Sinus pre Váš projekt. Po zadaní niekoľkých parametrov zariadenia získate Vaše individuálne riešenia produktu s kompletnou dokumentáciou.